Chat with us, powered by LiveChat

Bewindvoering

We bieden u alle hulp rondom financiën

Bewindvoering – De oorzaken

Verschillende oorzaken kunnen reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder. De meest bekende is het hebben van schulden. Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken in zijn of haar leven. In je eigen leven, of in die van een naaste. Soms kun je deze schulden nog prima zelf oplossen. Maar wat als dit niet meer lukt? Het ontstaan van schulden kent vele oorzaken, maar de oplossing is helaas ook niet altijd even eenduidig. Het wordt onmogelijk er zelf nog uit te komen, laat staan het overzicht te hebben. Het inschakelen van een beschermingsbewindvoerder is een goede oplossing om samen met u naar een schuldenvrij leven toe te werken.

De bewindvoerders van Saillant helpen ook bij het beschermen van het vermogen van mensen die hier moeite mee hebben. Zo kan het zijn dat iemand wegens psychische klachten of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking niet in staat is zelf voor zijn goederen en gelden te zorgen. Onze ervaren bewindvoerders helpen hun alle zaken op orde te houden.

De rechtbank stelt een beschermingsbewindvoerder aan om de goederen en gelden van de onder bewind gestelde over te nemen. Hij zorgt ervoor dat de inkomsten en uitgaven worden gestabiliseerd en er naar een eventueel schuldentraject wordt gewerkt. Hij onderhoudt contact met zorgverleners, schuldeisers en andere betrokkenen. Verder legt hij jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. Bij Saillant geloven wij dat je samen meer kunt bereiken. Wij werken daarom veel met u samen, zodat u in toekomst zelfredzaam blijft. Bij Saillant staat de deur, letterlijk, voor u open. Juist door het contact laagdrempelig te houden, kan eerder en sneller naar een oplossing worden gewerkt en wordt de kans op herhaling in de toekomst geminimaliseerd. Maar hoe werkt dat precies, de onderbewindstelling?

Saillant

Hoe kan ik bewindvoering aanvragen?

Stap 1 - Telefonische of persoonlijke screening

Als u onder bewind gesteld wilt worden, dan kan u/uw familie lid of uw hulpverlener contact met ons opnemen via het aanmeldformulier of per telefoon. Eén van onze medewerkers bekijkt dan of het voor u mogelijk is om onder bewind te worden gesteld. Hij doet dit door u een aantal vragen te stellen over u en uw situatie. Wanneer de situatie niet duidelijk genoeg is zullen wij een afspraak maken voor een persoonlijke ontmoeting om dit verder te onderbouwen. Mocht de aanmelding voor ons akkoord zijn dan zullen wij samen de stukken opstellen welke wij samen indienen bij de betreffende rechtbank voor het verzoek tot onderbewindstelling.

Stap 2 - De rechtszitting

Zes tot acht weken nadat het verzoekschrift is ingediend, stuurt de rechtbank u een brief. In die brief staat precies waar, op welke dag en hoe laat de rechtszitting plaatsvindt. Verder wordt er in vermeld dat u ook zelf op de rechtszitting aanwezig moet zijn. Tijdens de rechtszitting bespreekt de kantonrechter of u wel of niet onder bewind kan worden gesteld. De kantonrechter maakt zijn beslissing pas na de zitting bekend. Saillant zal u bijstaan tijdens deze zitting. In sommige gevallen is het mogelijk de onderbewindstelling te laten uitspreken zónder een zitting. Zo kunnen wij u nog sneller bijstaan.

Stap 3 - De beschikking

De kantonrechter laat zijn besluit opschrijven in een officieel document; dit heet een beschikking. Na ontvangst van de beschikking zijn wij officieel uw bewindvoerder. De beschikking kunnen wij als bewindvoerder gebruiken om aan alle instanties kenbaar te maken dat wij het beheer voeren over uw vermogen.

Stap 4 - Voortgang bewindvoering

Na onderbewindstelling worden alle bekenden instanties aangeschreven. Dit betekent dat alle organisaties waar u mee te maken heeft op de hoogte worden gesteld van uw onderbewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal worden verzocht om Saillant als correspondentieadres aan te houden. In de loop van de tijd krijgt u geen post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchvereniging PBI (BPBI). Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Neem contact op

Ik heb een vraag en wil graag een medewerker spreken

Cliënt

Ik wil mijzelf aanmelden

Organisatie

Ik wil een cliënt aanmelden
namens een organisatie