Aanvragen mentorschap

Samen jouw persoonlijke belangen behartigen

Mentorschap aanvragen

Ontvang direct hulp

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mentorschap aanvragen

Mentorschap kan worden aangevraagd voor mensen die niet meer zelf kunnen beslissen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, medische behandeling. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij ziekte, zoals dementie of verstandelijke handicap. Je kunt de rechter vragen om zelf voor de persoon in kwestie mentorschap in te stellen. De rechter kan jou als mentor benoemen om voor de belangen van de betrokkene te zorgen, maar de rechter kan ook iemand anders als mentor aanwijzen, zoals Saillant.

Aanvragen mentorschap: proces & stappenplan

Als je mentorschap wilt aanvragen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, dan kun je contact opnemen met Saillant. Saillant biedt mentorschap aan via een aanvraagformulier, telefoon of e-mail. Om mentorschap aan te vragen, volg je deze stappen:

Stap 1 - Contact Opnemen: Neem contact met ons op per telefoon (088 810 11 11), e-mail (beheer@saillant.nl) of door het invullen van het contactformulier op deze pagina.

 • Geef aan waarom je mentorschap wilt aanvragen en wat je in de mentorschap zoekt.
 • Vermeld je naam en contactgegevens.
 • Verstuur de mentorschapaanvraag.

Stap 2 - Inplannen kennismakingsgesprek: Je wordt uitgenodigd bij een Saillant kantoor bij jou in de buurt om de mentorschap hulpvraag te bespreken, zodat wij een passende mentor kunnen selecteren

bij jou in de buurt om de mentorschap hulpvraag te bespreken, zodat wij een passende mentor kunnen selecteren.

Stap 3 - Toewijzen mentor: Zodra de aanvraag is goedgekeurd door de rechter zal Saillant een passende mentor toewijzen. Deze zal dan maandelijks contact met je opnemen om te bespreken hoe het gaat.

Stap 5 - Aanvraag mentorschap afgerond: De mentorschap aanvraag is nu afgerond.

Is de situatie waarin je jezelf nu bevindt onhandelbaar en heb je op korte termijn hulp nodig bij het aanvragen van mentorschap, neem dan direct contact met ons op.

Mentor wisselen of tweede mentor erbij

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een mentor niet past bij de persoon in kwestie. Neem dan direct contact met ons op. Wij helpen je dan graag verder en zoeken een oplossing die voor iedereen werkt.

Het is ook mogelijk dat je een tweede mentor erbij krijgt of dat de mentor die je hebt gekregen wordt vervangen. In sommige gevallen kun je ook twee mentoren krijgen. Dit is afhankelijk van jouw situatie en wat voor jou het beste werkt.

Mentorschap stoppen

Wanneer de grondslag van het mentorschap niet meer aanwezig is en je wilt dit stoppen, kun je dit aanvragen bij de rechter. De mentor zal dan ophouden met het uitoefenen van de functie. Wanneer je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt bij het aanvragen van het stoppen van mentorschap, kun je contact opnemen met Saillant. Wij helpen je dan graag verder.

Wat is mentorschap eigenlijk?

Mentorschap is een vorm van zorg waarbij iemand anders dan de cliënt zelf (namelijk een gekozen mentor) de beslissingen neemt over persoonlijke zaken.

De persoon in kwestie mag dan zelf geen beslissingen meer nemen over persoonlijke zaken.

Mentorschap kan worden ingezet wanneer iemand niet meer in staat is om volledig zelfstandig te beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap is dus bedoeld om mensen te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • Betrokkene zelf
 • Partner
 • Bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie
 • Directeur van de organisatie die zorg verleent
 • Curator of bewindvoerder

Familie toewijzen als mentor mogelijk

Mentorschap kan ook door familieleden worden uitgeoefend. In sommige gevallen is het namelijk zo dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen belangen te behartigen, maar dat er geen familieleden zijn die dit kunnen of willen doen. In dat geval kan de rechter een mentor toewijzen zoals Saillant.

Gedragscode voor mentors

In de wet staat vastgelegd hoe een mentor moet handelen. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM) heeft dit verder uitgewerkt in een gedragscode. Saillant houdt zich aan de wet en neemt hierbij de gedragscode van de NBPM als uitgangspunt.

Mentorschap bij Saillant

De mentor heeft als taak een vertrouwensrelatie met jou en jouw omgeving op te bouwen. Ook hier staat persoonlijk contact voorop. Hij of zij komt maandelijks bij je op bezoek. Juist dit één-op-één contact zorgt ervoor dat de mentor nauw bij je betrokken is. Hij kan hierdoor overzien welke hulp geboden moet worden, en ondersteunt je waar nodig. Wat kan en wil je zelf doen, en wat niet? Waar mogelijk, kan je zelf beslissingen nemen en handelingen verrichten. De mentor zorgt ervoor dat jij de juiste hulp krijgt op het gebied van zorg- en/of hulpverlening.

Door onze jarenlange ervaring kunnen onze ambulante begeleiders de taak van mentor zorgvuldig uitoefenen.

Hulp nodig?

Ben je een betrokkene van een situatie waarvan je denkt dat hij/zij mentorschap nodig heeft? Bijvoorbeeld iemand met dementie of een verstandelijke beperking. Dan kan je de rechter vragen om voor die persoon mentorschap in te stellen of contact opnemen met Saillant. Wij helpen je graag verder, dien bovenaan op deze pagina een aanvraag in.

Andere vormen van bescherming

Ben je op zoek naar een andere vorm van bescherming? Misschien is mentorschap niet iets wat je zoekt of wat bij je past. Kijk voor meer informatie op curatele aanvragen, schuldhulpverlening aanvragen of bewindvoering aanvragen. Ook kun je contact opnemen met Saillant voor meer informatie. Wij helpen je graag verder met het vinden van de juiste vorm van bescherming.

Mentorschap bij jou in de buurt

Saillant is door heel Nederland gevestigd. Met onze vestigingen door heel Nederland kunnen wij ook in jouw buurt zorgen voor een passende mentor. Wil je weten in welke plaatsen we te vinden zijn? Bekijk onze locaties-pagina.

Handige links en documenten

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Vragen over mentorschap

Hoe lang duurt een aanvraag voor mentorschap?

De duur van de aanvraag voor mentorschap kan verschillen per situatie. Na het indienen van de aanvraag zal er eerst een onderzoek plaatsvinden naar de betrokkene en zijn of haar situatie. Hierna volgt een zitting waarbij wordt besloten of mentorschap noodzakelijk is en wie er als mentor zal worden aangesteld. Het kan enkele weken tot enkele maanden duren voordat de benoeming van de mentor definitief is.

Wat zijn de kosten voor een mentor?

Als er een professionele mentor wordt aangesteld, zullen hier kosten aan verbonden zijn die kunnen worden betaald uit het vermogen van de betrokkene of via een vergoeding van de overheid. De hoogte van deze kosten kan verschillen per mentor en per situatie. Als de betrokkene zelf niet in staat is om de kosten te dragen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Hoe vraag ik een mentorschap aan?

Een mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan worden gedaan door de betrokkene zelf, een familielid, de partner of een instelling die zich bezighoudt met de verzorging van de betrokkene. De procedure voor het aanvragen van mentorschap omvat verschillende stappen, waaronder een onderzoek en een zitting. Meer informatie over de procedure is te vinden in onze blogpost over mentorschap.

Wat heeft bewindvoering en mentorschap met elkaar te maken?

Bewindvoering is een vorm van toezicht op iemands financiële situatie. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat zijn cliënt zijn/haar verplichtingen nakomt en indien nodig, helpt bij het beheren van de financiën.

Mentorschap is een vorm van begeleiding, waarbij de mentor de cliënt helpt bij het nemen van verantwoordelijke beslissingen over zijn/haar leven en toekomst. De mentor kan bewind en curatele aanvragen bij de rechtbank, maar is NIET verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

Bewindvoering en mentorschap kunnen naast elkaar, maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast. In bepaalde gevallen kan de rechtbank bepalen dat beide vormen van begeleiding noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om te weten dat bewindvoering altijd door een professionele bewindvoerder wordt uitgevoerd, terwijl mentorschap ook door vrijwilligers kan worden gedaan.

Hoe vraag je mentorschap aan?

Als je mentorschap wilt aanvragen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, dan kun je contact opnemen met Saillant. Saillant biedt mentorschap aan via een formulier, telefoon of e-mail. Om mentorschap aan te vragen, volg deze stappen:

1. Neem contact op met Saillant via het formulier link, telefoon link of e-mail link.

2. Geef aan waarom je mentorschap wilt aanvragen en wat je in de mentorschap zoekt.

3. Vermeld je naam en contactgegevens.

4. Verstuur de aanvraag mentorschap.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Wie controleert de mentor?

De kantonrechter houdt toezicht op de mentor. Hij kan de mentor te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De mentor is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De kantonrechter wordt vaak op verzoek van de familieleden ingeschakeld. Zij zijn het dan bijvoorbeeld niet eens met de wijze waarop de mentor de belangen behartigt.

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • Betrokkene zelf
 • Partner
 • Bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie
 • Directeur van de organisatie die zorg verleent
 • Curator of bewindvoerder

Wat mag een mentor?

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Wat kan een mentor?

Wat doet een mentor voor je?
Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Lees hieronder alle mentorschap taken:

Wat zijn de taken van een mentor?
 • Belangenbehartiging: een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging: een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen:  om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en – aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.

Wat cliënten over ons zeggen

June 6, 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 15, 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2, 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2, 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

June 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

November 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

Overige diensten

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen