Curatele aanvragen

Wij bieden jou hulp rondom jouw financiën, zo pakken wij samen problemen aan

Curatele aanvragen

Ontvang direct hulp

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Veilig beheer over jouw zorg en financiën

Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De persoon die onder curatele wordt gesteld, wordt een curandus genoemd. De curator is de persoon die de belangen van de curandus vertegenwoordigt.

Redenen voor curatele

Maar wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld? Volgens de wet zijn onderstaande redenen hier aanleiding voor:

  • Een lichamelijke of geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen
  • Verkwisting
  • Drankmisbruik, dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen

Gevolgen van curatele

Iemand onder curatele stellen, heeft verregaande gevolgen voor deze persoon en zijn omgeving, omdat de curandus zijn controle over zijn ​​financiële zaken en zijn zogenoemde handelingsbekwaamheid verliest. Handelingsonbekwaamheid betekent dat iemand geen rechtshandelingen meer kan verrichten zonder toestemming van de curator. Hierbij kun je denken aan het tekenen van contracten als een koop- of huurcontract. Ook kan de curandus geen testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

Wie vraagt curatele aan?

In de eerste plaats kun je zelf curatele aanvragen. Verder kan een partner, familieleden tot in de vierde graad of een verwijzer/behandelaar curatele aanvragen. Vierde graad familieleden zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Een verwijzer  kan een verzorger in verpleging of begeleider van behandeling zijn. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen.

Proces van curatele aanvragen

Stap 1 – De verzoeker verstuurt een aanvraagformulier met alle benodigde bijlagen. Het gerecht ontvangt het aanvraagformulier van de verzoeker en onderzoekt deze.

Stap 2 – De rechtbank neemt contact op met alle belanghebbenden en stuurt een uitnodiging voor de zitting.

Stap 3 – Op dit moment kunnen belanghebbenden een verweerschrift opsturen, wanneer ze niet akkoord zijn.

Stap 4  – De uiteindelijke zitting: de rechter behandelt het ingediende verzoek met eventueel het verweerschrift. Personen die hierbij aanwezig worden geacht zijn de verzoeker, de persoon die onder curatele wordt gesteld, de voorgestelde curator en de belanghebbenden.

Stap 5 – De rechter doet uitspraak. Hij of zij beslist of hij/zij akkoord gaat met het verzoek of het verweer.

Stap 6 – Iedereen, die bij de zitting aanwezig was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.

Stap 7 – Het is ook mogelijk om hoger beroep in te dienen. Dit kan binnen 3 maanden na de uitspraak.

Het proces van Saillant

Saillant helpt en ondersteunt in het gehele curatele proces. Waardoor veel moeilijke vraagstukken en problemen uit handen kunnen worden genomen. Zij hebben ruime ervaring en samenwerkingen met diverse instanties door het land en kunnen samen met de aanvrager(s), hulpverleners en eventueel curandus de juiste begeleiding bieden om de aanvraag in goede banen te leiden. Door middel van een intakegesprek, bespreekt Saillant de mogelijkheden met de aanvrager. Hiernaast kunnen wij ook bewind, schuldhulpverlening en/of mentorschap bieden.

Curatele kan ingewikkeld zijn, maar met de hulp van Saillant kunnen we dit proces vergemakkelijken. Neem contact op met Saillant wanneer je hier extra informatie over wenst.  


Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchvereniging PBI (BPBI). Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Vragen over curatele

Waar vind ik een curatele aanvraagformulier?

Je kunt via de website een bericht achterlaten en dan gaat Saillant aan de slag voor jou. Als je liever wilt bellen, kan dat via 088810 11 11. Of stuur een mail met je vraag en gegevens en ons team pakt het op: beheer@saillant.nl.

Wat is (onder) curatele?

Onder curatele staan betekent dat je onder toezicht van de rechter/curator wordt geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in financieel, persoonlijk of maatschappelijk opzicht niet in staat bent je zaken te regelen. Wanneer iemand onder curatele staat, stelt de rechter degene onder toezicht van een curator, bijvoorbeeld wanneer de persoon schulden heeft, een verstandelijke beperking heeft of onder bewind is gesteld. Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan zorgen voor zijn financiën, eigendommen en persoonlijke zaken. De rechter stelt een curator aan om het voor hem te doen. De persoon die onder curatele staat, door bijvoorbeeld zijn of haar geestelijke toestand, is volgens de rechter handelingsonbekwaam. Hij of zij kan dan niet zelfstandig contracten aangaan of de voogdij over kinderen hebben.

Wat gebeurd er als degene die onder curatele gesteld is, toch een (koop)overeenkomst sluit?

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst ongedaan kan maken. Dit betekent dat het aangekochte moet worden teruggegeven en de koopprijs door de verkoper moet worden terugbetaald.

Wat zijn de gevolgen van curatele?

De curatele werkt vanaf de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat tijdstip is de curandus (=degene die onder curatele staat) handelingsonbekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Dit houdt in dat de onder curatele gestelde geen (rechtsgeldige) overeenkomsten meer sluiten.

Kan er iemand in crisissituatie met spoed onder curatele worden gesteld?

In een crisissituatie kan de kantonrechter een voorlopige maatregel nemen. De kantonrechter benoemt dan een professionele bewindvoerder. Deze professionele bewindvoerder voert dan het bewind over (bepaalde) goederen, totdat de curator zijn taken gaat uitvoeren.

Wie kunnen onder curatele worden gesteld?

Een meerderjarige persoon met een lichamelijke of geestelijke stoornis, een meerderjarige persoon die zijn vermogen verkwist of drank misbruikt ten gevolge waarvan iemand niet meer in staat is zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen.

Wat cliënten over ons zeggen

June 6, 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 15, 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2, 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2, 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

June 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

November 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

Overige diensten

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen