Uw webbrowser is verouderd

We zien dat u momenteel gebruik maakt van een oude versie van Internet Explorer. We raden u aan om uw browser te updaten voor het openen van onze website.
TarievenKennisbankVeelgestelde vragenuser icoon
Inloggen gebruikers

Curatele aanvragen

Wij bieden jou hulp rondom jouw financiën, zo pakken wij samen problemen aan

Curatele aanvragenCuratele aanvragen

Curatele

Veilig beheer over jouw zorg en financiën

Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De persoon die onder curatele wordt gesteld, wordt een curandus genoemd. De curator is de persoon die de belangen van de curandus vertegenwoordigt.

Redenen voor curatele

Maar wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld? Volgens de wet zijn onderstaande redenen hier aanleiding voor:

  • Een lichamelijke of geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen
  • Verkwisting
  • Drankmisbruik, dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen

Gevolgen van curatele

Iemand onder curatele stellen, heeft verregaande gevolgen voor deze persoon en zijn omgeving, omdat de curandus zijn controle over zijn ​​financiële zaken en zijn zogenoemde handelingsbekwaamheid verliest. Handelingsonbekwaamheid betekent dat iemand geen rechtshandelingen meer kan verrichten zonder toestemming van de curator. Hierbij kun je denken aan het tekenen van contracten als een koop- of huurcontract. Ook kan de curandus geen testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

Wie vraagt curatele aan?

In de eerste plaats kun je zelf curatele aanvragen. Verder kan een partner, familieleden tot in de vierde graad of een verwijzer/behandelaar curatele aanvragen. Vierde graad familieleden zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Een verwijzer  kan een verzorger in verpleging of begeleider van behandeling zijn.
Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen.

Proces van curatele aanvragen

Stap 1 –  De verzoeker verstuurt een aanvraagformulier met alle benodigde bijlagen. Het gerecht ontvangt het aanvraagformulier van de verzoeker en onderzoekt deze.

Stap 2 – De rechtbank neemt contact op met alle belanghebbenden en stuurt een uitnodiging voor de zitting.

Stap 3 – Op dit moment kunnen belanghebbenden een verweerschrift opsturen, wanneer ze niet akkoord zijn. 

Stap 4  – De uiteindelijke zitting: de rechter behandelt het ingediende verzoek met eventueel het verweerschrift. Personen die hierbij aanwezig worden geacht zijn de verzoeker, de persoon die onder curatele wordt gesteld, de voorgestelde curator en de belanghebbenden.

Stap 5 – De rechter doet uitspraak. Hij of zij beslist of hij/zij akkoord gaat met het verzoek of het verweer. 

Stap 6 – Iedereen, die bij de zitting aanwezig was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd. 

Stap 7 – Het is ook mogelijk om hoger beroep in te dienen. Dit kan binnen 3 maanden na de uitspraak. 

Het proces van Saillant 

Saillant helpt en ondersteunt in het gehele curatele proces. Waardoor veel moeilijke vraagstukken en problemen uit handen kunnen worden genomen. Zij hebben ruime ervaring en samenwerkingen met diverse instanties door het land en kunnen samen met de aanvrager(s), hulpverleners en eventueel curandus de juiste begeleiding bieden om de aanvraag in goede banen te leiden. Door middel van een intakegesprek, bespreekt Saillant de mogelijkheden met de aanvrager. Hiernaast kunnen wij ook bewind, schuldhulpverlening en/of mentorschap bieden. 

Curatele kan ingewikkeld zijn, maar met de hulp van Saillant kunnen we dit proces vergemakkelijken. Neem contact op met Saillant wanneer je hier extra informatie over wenst. 

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchvereniging PBI (BPBI). Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Saillant Curatele

Vraag hier curatele aan

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

JJe bericht is succesvol verzonden en wij gaan ermee aan de slag. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Veelgestelde vragen over Curatele

Wie kunnen onder curatele worden gesteld?

Een meerderjarige persoon met een lichamelijke of geestelijke stoornis, een meerderjarige persoon die zijn vermogen verkwist of drank misbruikt ten gevolge waarvan iemand niet meer in staat is zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen. 

Kan er iemand in crisissituatie met spoed onder curatele worden gesteld?

In een crisissituatie kan de kantonrechter een voorlopige maatregel nemen. De kantonrechter benoemt dan een professionele bewindvoerder. Deze professionele bewindvoerder voert dan het bewind over (bepaalde) goederen, totdat de curator zijn taken gaat uitvoeren. 

Wat zijn de gevolgen van curatele?

De curatele werkt vanaf de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat tijdstip is de curandus (=degene die onder curatele staat) handelingsonbekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Dit houdt in dat de onder curatele gestelde geen (rechtsgeldige) overeenkomsten meer sluiten. 

Wat gebeurd er als degene die onder curatele gesteld is, toch een (koop)overeenkomst sluit?

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst ongedaan kan maken. Dit betekent dat het aangekochte moet worden teruggegeven en de koopprijs door de verkoper moet worden terugbetaald. 

Wat is (onder) curatele?

Onder curatele staan betekent dat je onder toezicht van de rechter/curator wordt geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je in financieel, persoonlijk of maatschappelijk opzicht niet in staat bent je zaken te regelen. Wanneer iemand onder curatele staat, stelt de rechter degene onder toezicht van een curator, bijvoorbeeld wanneer de persoon schulden heeft, een verstandelijke beperking heeft of onder bewind is gesteld. Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan zorgen voor zijn financiën, eigendommen en persoonlijke zaken. De rechter stelt een curator aan om het voor hem te doen. De persoon die onder curatele staat, door bijvoorbeeld zijn of haar geestelijke toestand, is volgens de rechter handelingsonbekwaam. Hij of zij kan dan niet zelfstandig contracten aangaan of de voogdij over kinderen hebben.

Waar vind ik een curatele aanvraagformulier?

Je kunt via de website een bericht achterlaten en dan gaat Saillant aan de slag voor jou. Als je liever wilt bellen, kan dat via 088810 11 11. Of stuur een mail met je vraag en gegevens en ons team pakt het op: beheer@saillant.nl.

Laat ons je helpen

Curatele aanvragen? Wij helpen je op weg

Saillant Contact opnemen
Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag gaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Onze diensten

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Bewindvoering

Verschillende oorzaken kunnen reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder

Meer informatie

Mentorschap

Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek

Meer informatie

Schuldhulpverlening

De bewindvoerders van Schuldhulpverlening zorgen voor het stabiliseren van jouw schulden

Meer informatie
HuisregelementTerug naar bovenKlachtenformulierHorus logoAutoriteit persoonsgegevensRealisatie door Talkpixels
Curatele Veelgestelde vragen