Uw webbrowser is verouderd

We zien dat u momenteel gebruik maakt van een oude versie van Internet Explorer. We raden u aan om uw browser te updaten voor het openen van onze website.

Curatele aanvragen

Wij bieden jou hulp rondom jouw financiën, zo pakken wij samen problemen aan

Curatele

Veilig beheer over jouw zorg en financiën

Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De persoon die onder curatele wordt gesteld, wordt een curandus genoemd. De curator is de persoon die de belangen van de curandus vertegenwoordigt.

Redenen voor curatele

Maar wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld? Volgens de wet zijn onderstaande redenen hier aanleiding voor:

  • een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen
  • verkwisting
  • drankmisbruik, dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen

Gevolgen van curatele

Iemand onder curatele stellen, heeft verregaande gevolgen voor deze persoon en zijn omgeving, omdat de curandus zijn zogenoemde handelingsbekwaamheid verliest. Handelingsonbekwaamheid betekent dat iemand geen rechtshandelingen meer kan verrichten zonder toestemming van de curator. Hierbij kun je denken aan het tekenen van contracten als een koop- of huurcontract. Ook kan de curandus geen testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

Wie vraagt curatele aan?

In de eerste plaats kun je zelf curatele aanvragen. Verder kan een partner, familieleden tot in de vierde graad of een verwijzer/behandelaar curatele aanvragen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchvereniging PBI (BPBI). Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Saillant Curatele

Curatele digitaal aanvragen

Wij sturen een digitaal aanmeldformulier naar het door jou ingevulde e-mailadres. Wij willen je vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de huidige situatie.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding ook een kopie legitimatie of paspoort. Nadat wij het digitale formulier ondertekend hebben ontvangen samen met een kopie legitimatie of paspoort nemen wij binnen 7 dagen contact met je op om een plan van aanpak te bespreken.

Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag. Wij zullen binnen 24 uur contact met je opnemen en een digitaal aanvraagformulier toesturen van Adobe Sign. LET OP: Deze kan in de spamfolder terecht zijn gekomen.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Veel gestelde vragen over Curatele

Wie kunnen onder curatele worden gesteld?

Een meerderjarige persoon met een geestelijke stoornis, een meerderjarige persoon die zijn vermogen verkwist of drank misbruikt ten gevolge waarvan iemand niet meer in staat is zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen. 

Kan er iemand in crisissituatie met spoed onder curatele worden gesteld?

In een crisissituatie kan de kantonrechter een voorlopige maatregel nemen. De kantonrechter benoemt dan een professionele bewindvoerder. Deze professionele bewindvoerder voert dan het bewind over (bepaalde) goederen, totdat de curator zijn taken gaat uitvoeren. 

Wat zijn de gevolgen van curatele?

De curatele werkt vanaf de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Vanaf dat tijdstip is de curandus (=degene die onder curatele staat) handelingsonbekwaam om rechtshandelingen te verrichten. Dit houdt in dat de onder curatele gestelde geen (rechtsgeldige) overeenkomsten meer sluiten. 

Wat gebeurd er als degene die onder curatele gesteld is, toch een (koop)overeenkomst sluit?

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst ongedaan kan maken. Dit betekent dat het aangekochte moet worden teruggegeven en de koopprijs door de verkoper moet worden terugbetaald. 

Laat ons je helpen

Curatele aanvragen? Wij helpen je op weg

Saillant Contact opnemen
Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag gaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag
HuisregelementTerug naar bovenKlachtenformulierRealisatie door Talkpixels
Curatele