Uw webbrowser is verouderd

We zien dat u momenteel gebruik maakt van een oude versie van Internet Explorer. We raden u aan om uw browser te updaten voor het openen van onze website.

Schuldhulpverlening aanvragen

Samen stabiliseren wij jouw uitgaven en inkomsten

Schuldhulpverlening

Samen stabiliseren wij jouw uitgaven en inkomsten

Wat doet Saillant?

De bewindvoerders van Saillant Schuldhulpverlening zorgen voor het stabiliseren van jouw inkomsten en uitgaven. De vaste lasten worden betaald zodat dat er geen nieuwe schulden meer worden gemaakt. Nadat dit is gebeurd, meld Saillant jou aan voor het schuldhulpverleningstraject. Hierbij zijn twee mogelijkheden: het minnelijke (msnp) en het wettelijke (wsnp) traject. Bij het minnelijke traject wordt een aflossingsbedrag voorgesteld aan alle schuldeisers, meestal over een periode van 36 maanden. Het bedrag dat hierna nog niet is afgelost, wordt kwijtgescholden. Dit noemen we ‘tegen finale kwijting’. Dat betekent dat de schuldeiser na deze periode geen aanspraak meer mag doen op de resterende schuld.

Het kan voorkomen dat niet alle schuldeisers hiermee akkoord gaan. Er wordt dan door de schuldhulpverlener een verzoek ingediend bij de rechtbank om een dwangakkoord af te geven. Mocht het zo zijn dat het dwangakkoord niet wordt goedgekeurd door de rechtbank dan stopt het lopende msnp traject en kan de schuldhulpverlenende instantie overgaan tot een aanvraag wsnp, indien dit verzoek door de rechtbank alsnog wordt goedgekeurd dan is er in dit geval sprake van het wettelijke traject. Vervolgens wordt er door de rechtbank een extra bewindvoerder aangesteld namelijk een wsnp bewindvoerder, de betreffende wsnp bewindvoerder zal erop toezien dat je gedurende de looptijd van gemiddeld 36 tot 60 maanden aan alle eisen en verplichtingen voldoet welke toebehoren aan het WSNP traject, de bewindvoerders van Saillant ondersteunen je gedurende het WSNP traject. Wanneer je aan het einde van de looptijd aan alle verplichtingen hebt voldaan, word je door de rechtbank officieel schuldenvrij verklaard.

Ben jij hulpverlener?

Ben jij hulpverlener en ben je voornemens jouw cliënt nu of in de toekomst bij ons aan te melden voor bewindvoering, mentorschap of curatele? Meldt jouw cliënt middels dit formulier versneld aan of neem contact op met onze medewerkers via onderstaande contactgegevens.

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchvereniging PBI (BPBI). Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Saillant Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening digitaal aanvragen

Wij sturen een digitaal aanmeldformulier naar het door jou ingevulde e-mailadres. Wij willen je vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de huidige situatie.

Graag ontvangen wij bij de aanmelding ook een kopie legitimatie of paspoort. Nadat wij het digitale formulier ondertekend hebben ontvangen samen met een kopie legitimatie of paspoort nemen wij binnen 7 dagen contact met je op om een plan van aanpak te bespreken.

Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag. Wij zullen binnen 24 uur contact met je opnemen en een digitaal aanvraagformulier toesturen van Adobe Sign. LET OP: Deze kan in de spamfolder terecht zijn gekomen.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Veelgestelde vragen over schuldhulpverlening

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Voor het aanvragen van schulphulpverlening geldt een wachttijd van maximaal 4 weken. Binnen 4 weken moet jouw gemeente het eerste gesprek plannen. De gemeente beslist binnen 8 weken na je melding of je hulp krijgt. Mocht de gemeente nog niet genoeg gegevens hebben over jouw geldzaken kan deze periode van 8 weken langer duren.

Hoe lang duurt schuldhulpverlening?

Het termijn van de schuldhulpverlening is bijna altijd 3 jaar. Ook kan de termijn eventueel verlengd worden, maar in de wet is vastgelegd dat de termijn niet meer dan 5 jaar is. 

Is schuldhulpverlening hetzelfde als schuldsanering?

Voordat een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend kan worden, moet er eerst een schuldhulpverleningstraject worden aangevraagd en opgestart. Schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij de Gemeente of de Kredietbank. Dit is een verplichting vanuit de Faillissementswet. Mocht deze stap worden overgeslagen, dan wordt een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling niet-ontvankelijk verklaard.

Waar schuldhulpverlening aanvragen?

Schuldhulpverlening vraag je aan bij de gemeente, vaak gaat dit gecombineerd met bewindvoering, indien je bij Saillant onder bewind staat dan zal Saillant jouw schuldhulpverleningsaanvraag uit handen nemen en dit voor jou verzorgen. 

Stel ons je vragen

Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem

Saillant Contact opnemen
Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag gaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag
HuisregelementTerug naar bovenKlachtenformulierRealisatie door Talkpixels
Schuldhulpverlening