Bewindvoering aanvragen

Wij bieden jou hulp rondom jouw financiën, zo pakken wij samen problemen aan

Bewindvoering aanvragen

Ontvang direct hulp

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waarom heb je bewindvoering nodig?

Is het noodzakelijk om financieel overzicht te krijgen? Dan kan het een goed idee zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Er zijn verschillende oorzaken die een reden kunnen zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder.

Het meest voorkomende probleem is het opbouwen van schulden. Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken in zijn of haar leven. Het kan voorkomen dat je hier zelf mee te maken krijgt, of je wilt een naaste bijstaan. Soms kun je deze schulden nog prima zelf oplossen. Maar wat als dit niet meer lukt? Dan kan bewindvoering aanvragen een oplossing zijn.

Het ontstaan van schulden kent vele oorzaken, maar de oplossing is helaas niet altijd even eenduidig. Het wordt onmogelijk er zelf nog uit te komen, laat staan het overzicht te hebben. Het inschakelen van een beschermingsbewindvoerder is een goede oplossing om samen met jou naar een schuldenvrij leven toe te werken. Bewindvoering aanvragen is de eerste stap om hier naartoe te werken en nieuwe schulden te voorkomen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering komt voor in verschillende situaties. Een professionele bewindvoerder kan jou helpen om weer overzicht van je geldzaken te krijgen. Financiële ondersteuning kan een uitkomst zijn bij problematische schulden. Een budgetplan is één van de onderdelen die onder bewindvoering valt. Met een budgetplan dat je opstelt met jouw bewindvoerder, krijg je weer zicht op jouw financiën.

Er zijn ook andere diensten die onder bewind vallen. De bewindvoerders van Saillant helpen ook bij het beschermen van het vermogen van mensen die hier moeite mee hebben. Zo kan het zijn dat iemand wegens psychische klachten of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking niet in staat is zelf voor zijn goederen en gelden te zorgen. Je kunt hierbij denken aan alle soorten hulp op het gebied van financiën beheer. Een bewindvoerder gaat tevens over het beheer van goederen. Het kan voorkomen dat enkel een gedeelte onder bewind gesteld wordt. Ook in dat geval mag de persoon waarbij rechtspraak tot bewindvoering is gedaan niet meer zelfstandig beslissen. Onze ervaren bewindvoerders helpen dan om alle zaken op orde te houden.

Weet je niet zeker of jij in aanmerking komt voor bewindvoering of wil je graag meer informatie over de diensten van Saillant? Dan kun je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Via het contactformulier kun je je gegevens achterlaten, waarna er spoedig contact wordt opgenomen.

Bewindvoering aanvragen, hoe werkt het?

Het aanvragen van bewindvoering kan via een kantonrechter. Hier heb je geen advocaat voor nodig. De rechtbank stelt een beschermingsbewindvoerder aan om de goederen en gelden van de onder bewind gestelde over te nemen. Dit houdt in dat er rechtspraak tot bewindvoering is gedaan.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de inkomsten en uitgaven worden gestabiliseerd en er naar een eventueel schuldentraject wordt gewerkt. Daarnaast onderhoudt de aangewezen bewindvoerder contact met zorgverleners, schuldeisers en andere betrokkenen. Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert.

Saillant kan je helpen met het aanvragen van bewindvoering. Wij staan je bij in alle fasen van het traject en kunnen je ook helpen als je wilt overstappen van bewindvoerder.

Het proces, van oriëntatie t/m bewindvoering zelf

Stap 1 - Oriëntatie

In het begin is het verstandig om informatie te verzamelen over bewindvoering. Op deze manier krijg je inzicht in wat bewindvoering inhoudt en welke mogelijkheden er zijn. Daarna, zal er voorafgaand aan de bewindvoering een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of bewindvoering de juiste oplossing is voor jouw situatie. Daarnaast kun je tijdens dit gesprek je vragen stellen en eventuele onduidelijkheden uit de weg ruimen.

Stap 2 - Aanvraag bewindvoering

Is bewindvoering de juiste oplossing voor jou? Dan ga je over tot het aanvragen hiervan. Dit kan via onze website of zelf bij een kantonrechter. Je hoeft hier geen advocaat voor in te schakelen. Verzamel alle juiste documenten en ga naar de kantonrechter binnen jouw regio.

Stap 3 - Zitting en beslissing

De kantonrechter bepaalt in een zitting of er sprake van is dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen. Er wordt gekeken naar de situatie en het probleem waarmee je worstelt. Aan alle betrokkenen worden vragen gesteld om zo tot een goede conclusie te komen. Er wordt gekeken naar de ernst van de situatie, de toekomstperspectieven en/of er sprake is van verbetering. Als de kantonrechter besluit dat iemand onder bewind gesteld moet worden, wordt er een bewindvoerder aangewezen. De uitslag wordt per post toegestuurd.

Stap 4 - Bewindvoering afkondigen

Wanneer de aanvraag tot bewindvoering is afgekondigd, wordt er een beschermingsbewindvoerder aangesteld. Dit houdt in dat de rechtbank rechtspraak tot bewindvoering heeft gedaan. Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert.

De voordelen van bewindvoering bij Saillant

Bij Saillant geloven wij dat je samen meer kunt bereiken. Wij werken daarom veel met je samen, zodat je in toekomst zelfredzaam blijft. We begeleiden je van begin tot eind en indien nodig ook daarna. Bij Saillant staat de deur, letterlijk, voor je open. Juist door het contact laagdrempelig te houden, kan eerder en sneller naar een oplossing worden gewerkt en wordt de kans op herhaling in de toekomst geminimaliseerd. Precies wat we willen bereiken en waar we middels bewindvoering aanvragen samen naartoe werken. Maar hoe werkt dat precies, de onderbewindstelling? Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Bewindvoering of toch iets anders?

Saillant is een specialist in bewindvoering. Bewindvoering is een vorm van toezicht waarbij iemand anders beslist over de financiële aangelegenheden. Daarnaast biedt Saillant ook nog andere vormen van hulp, zoals curatele, mentorschap of schuldhulpverlening.

Curatele biedt uitkomst voor mensen die door bijvoorbeeld (ernstige) psychiatrische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren en daardoor niet meer in staat zijn hun eigen persoonlijke en financiële aangelegenheden te regelen.

Mentorschap is gericht op mensen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking of dementie die op zoek zijn naar hulp bij het regelen van hun persoonlijke aangelegenheden.

Schuldhulpverlening is er voor iedereen die problemen heeft met betalingsachterstanden of een uit de hand gelopen schuld. Saillant biedt maatwerk oplossingen, want iedereen heeft andere behoeften. Voor iedere situatie is er een geschikte oplossing te vinden!

Handige links en documenten

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Vragen over bewindvoering

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder mag het vermogen beheren, rekeningen betalen en de belastingaangifte doen. Een bewindvoerder mag echter niet zomaar grote uitgaven doen zonder toestemming van de kantonrechter. Daarnaast moet de bewindvoerder zich houden aan de wettelijke verplichtingen en is hij of zij verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter.

Kan een familielid bewindvoerder zijn?

Ja, het is mogelijk om een familielid als bewindvoerder aan te stellen. Wel moet deze persoon aan dezelfde eisen voldoen als een professionele bewindvoerder en is het belangrijk om te kijken of er geen belangenverstrengeling optreedt.

Wie mag er bewindvoerder zijn?

Een bewindvoerder moet aan bepaalde eisen voldoen, zoals een meerderjarige leeftijd en een goede staat van dienst. Daarnaast moet de bewindvoerder beschikken over voldoende kennis en ervaring op financieel gebied. Het is ook mogelijk om een professionele bewindvoerder in te schakelen.

Wat doet een bewindvoerder precies?

Een bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van een persoon die daar zelf niet meer toe in staat is. Dit houdt in dat de bewindvoerder het vermogen beheert, rekeningen betaalt en de belastingaangifte doet. Het doel van bewindvoering is om de financiële rust te herstellen en de persoon in kwestie weer meer controle te geven over zijn of haar financiële situatie.

Kan ik een bewindvoerder aanvragen bij mij in de buurt of thuis? (deze moet nog gelinkt worden naar de plaatsen indien die geupload zijn)

Ja, Saillant werkt door het hele land en biedt kennismakingsgesprekken bij de cliënt thuis.

Plekken waar wij veel actief zijn met bewindvoering:

·      Bewindvoering Alkmaar

·      Bewindvoering Rotterdam

·      Bewindvoering Den Haag

·      Bewindvoering Rijswijk

·      Bewindvoering Leeuwarden

·      Bewindvoering Tilburg

·      Bewindvoering Utrecht

·      Bewindvoering Boxmeer

·      Bewindvoering Geldrop

·      Bewindvoering Dordrecht

·      Bewindvoering Amersfoort

·      Bewindvoering Zoetermeer

·      Bewindvoering Lelystad

·      Bewindvoering Eindhoven

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangewezen om het financiële beheer van een persoon te regelen. Dit kan nodig zijn in gevallen waarin iemand niet meer in staat is om zelf voor zijn of haar financiën te zorgen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke aandoening. De bewindvoerder zal dan beslissingen moeten nemen over hoe de financiën van die persoon worden besteed, en ervoor zorgen dat de rekeningen worden betaald. In sommige gevallen kan de bewindvoerder ook beslissingen nemen over andere zaken, zoals wonen, goederen of zorg.

Iemand kan ervoor kiezen om een bewindvoerder aan te stellen voordat er problemen zijn, bijvoorbeeld als ze weten dat ze in de toekomst niet meer in staat zullen zijn om voor hun financiën te zorgen. Dit wordt een 'volmacht' genoemd. Iemand kan ook achteraf een bewindvoerder aanstellen, als er al problemen zijn. In dat geval moet de rechter eerst toestemming geven.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende soorten bewindvoerders zijn. Er zijn 'rechtbank bewindvoerders', die worden aangesteld door de rechter, en 'volmacht bewindvoerders', die door iemand zelf worden aangesteld. Rechtbank bewindvoerders zijn meestal professionele mensen, zoals een accountant of een advocaat. Volmacht bewindvoerders kunnen dat ook zijn, maar hoeven dat niet te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld ook een vriend of familielid als volmacht bewindvoerder aanstellen.

Bewindvoering aanvragen? Hoe?

Je kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap. Wij helpen je hier graag mee, je kunt ons een mail sturen via het contact formulier.

Wat kan of mag een bewindvoerder niet voor jou regelen?

 • Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Zorgen voor huisvesting
 • Aanvragen bijstand/uitkering

Wat doet de bewindvoerder voor jou?

 • Verzorgen aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
 • Aanvragen van WA-verzekering
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Beslissingen over moeten, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. Met onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.

Wat cliënten over ons zeggen

June 6, 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 15, 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2, 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2, 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

June 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

November 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

Overige diensten

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen