Uw webbrowser is verouderd

We zien dat u momenteel gebruik maakt van een oude versie van Internet Explorer. We raden u aan om uw browser te updaten voor het openen van onze website.
TarievenKennisbankVeelgestelde vragenuser icoon
Inloggen gebruikers

Bewindvoering aanvragen

Wij bieden jou hulp rondom jouw financiën, zo pakken wij samen problemen aan

Bewindvoering aanvragenBewindvoering aanvragen

Bewindvoering

Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem

Waarom heb je bewindvoering nodig?

Is het noodzakelijk om financieel overzicht te krijgen? Dan kan het een goed idee zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Er zijn verschillende oorzaken die een reden kunnen zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder. Het meest voorkomende probleem is het opbouwen van schulden. Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken in zijn of haar leven. Het kan voorkomen dat je hier zelf mee te maken krijgt, of je wilt een naaste bijstaan. Soms kun je deze schulden nog prima zelf oplossen. Maar wat als dit niet meer lukt? Dan kan bewindvoering aanvragen een oplossing zijn. Het ontstaan van schulden kent vele oorzaken, maar de oplossing is helaas niet altijd even eenduidig. Het wordt onmogelijk er zelf nog uit te komen, laat staan het overzicht te hebben. Het inschakelen van een beschermingsbewindvoerder is een goede oplossing om samen met jou naar een schuldenvrij leven toe te werken. Bewindvoering aanvragen is de eerste stap om hier naartoe te werken.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering komt voor in verschillende situaties. Een bewindvoerder kan jou helpen om weer overzicht van je geldzaken te krijgen. Financiële ondersteuning kan een uitkomst zijn bij schulden. Een budgetplan is één van de onderdelen die onder bewindvoering valt. Met een budgetplan dat je opstelt met jouw bewindvoerder, krijg je weer zicht op jouw financiën. Er zijn ook andere diensten die onder bewind vallen. De bewindvoerders van Saillant helpen ook bij het beschermen van het vermogen van mensen die hier moeite mee hebben. Zo kan het zijn dat iemand wegens psychische klachten of bijvoorbeeld een verstandelijke beperking niet in staat is zelf voor zijn goederen en gelden te zorgen. Je kunt hierbij denken aan alle soorten hulp op het gebied van financiën beheer. Een bewindvoerder gaat tevens over het beheer van goederen. Het kan voorkomen dat enkel een gedeelte onder bewind gesteld wordt. Ook in dat geval mag de persoon waarbij rechtspraak tot bewindvoering is gedaan niet meer zelfstandig beslissen. Onze ervaren bewindvoerders helpen dan om alle zaken op orde te houden. Weet je niet zeker of jij in aanmerking komt voor bewindvoering of wil je graag meer informatie over de diensten van Saillant? Dan kun je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Via het contactformulier kun je je gegevens achterlaten, waarna er spoedig contact wordt opgenomen.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Je kunt zelf aangeven als je onder bewind wilt staan, maar er zijn ook anderen die dit voor jou kunnen doen en hier speciale hulp bij bieden. De partner, familieleden tot in de 4e graad, de gezagvoerder of beschermingsbewindvoerder. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een aanvraag voor bewindvoering doen, bijvoorbeeld omdat er geen 4e graad familie meer is. Ook kan de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt naar voren treden en een verzoek indienen. Uiteindelijk bepaalt de kantonrechter of het van belang is voor de betrokkene.

Bewindvoering aanvragen, hoe werkt het?

Het aanvragen van bewindvoering kan via een kantonrechter. Hier heb je geen advocaat voor nodig. De rechtbank stelt een beschermingsbewindvoerder aan om de goederen en gelden van de onder bewind gestelde over te nemen. Dit houdt in dat er rechtspraak tot bewindvoering is gedaan. De bewindvoerder zorgt ervoor dat de inkomsten en uitgaven worden gestabiliseerd en er naar een eventueel schuldentraject wordt gewerkt. Daarnaast onderhoudt de aangewezen bewindvoerder contact met zorgverleners, schuldeisers en andere betrokkenen. Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert. 

Saillant kan je helpen met het aanvragen van bewindvoering. Wij staan je bij in alle fasen van het traject en kunnen je ook helpen als je wilt overstappen van bewindvoerder.

Het proces, van oriëntatie t/m bewindvoering zelf

Stap 1 - Oriëntatie

In het begin is het verstandig om informatie te verzamelen over bewindvoering. Op deze manier krijg je inzicht in wat bewindvoering inhoudt en welke mogelijkheden er zijn. Daarna, zal er voorafgaand aan de bewindvoering een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken of bewindvoering de juiste oplossing is voor jouw situatie. Daarnaast kun je tijdens dit gesprek je vragen stellen en eventuele onduidelijkheden uit de weg ruimen.

Stap 2 - Aanvraag bewindvoering

Is bewindvoering de juiste oplossing voor jou? Dan ga je over tot het aanvragen hiervan. Dit kan via onze website of zelf bij een kantonrechter. Je hoeft hier geen advocaat voor in te schakelen. Verzamel alle juiste documenten en ga naar de kantonrechter binnen jouw regio.

Stap 3 - Zitting en beslissing

De kantonrechter bepaalt in een zitting of er sprake van is dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen. Er wordt gekeken naar de situatie en het probleem waarmee je worstelt. Aan alle betrokkenen worden vragen gesteld om zo tot een goede conclusie te komen. Er wordt gekeken naar de ernst van de situatie, de toekomstperspectieven en/of er sprake is van verbetering. Als de kantonrechter besluit dat iemand onder bewind gesteld moet worden, wordt er een bewindvoerder aangewezen. De uitslag wordt per post toegestuurd.

Stap 4 - Bewindvoering afkondigen

Wanneer de aanvraag tot bewindvoering is afgekondigd, wordt er een beschermingsbewindvoerder aangesteld. Dit houdt in dat de rechtbank rechtspraak tot bewindvoering heeft gedaan. Een bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af bij de rechtbank. Deze ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert.

De voordelen van bewindvoering bij Saillant

Bij Saillant geloven wij dat je samen meer kunt bereiken. Wij werken daarom veel met je samen, zodat je in toekomst zelfredzaam blijft. We begeleiden je van begin tot eind en indien nodig ook daarna. Bij Saillant staat de deur, letterlijk, voor je open. Juist door het contact laagdrempelig te houden, kan eerder en sneller naar een oplossing worden gewerkt en wordt de kans op herhaling in de toekomst geminimaliseerd. Precies wat we willen bereiken en waar we middels bewindvoering aanvragen samen naartoe werken. Maar hoe werkt dat precies, de onderbewindstelling? Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Bewindvoering of toch iets anders?

Saillant is een specialist in bewindvoering. Bewindvoering is een vorm van toezicht waarbij iemand anders beslist over de financiële aangelegenheden. Daarnaast biedt Saillant ook nog andere vormen van hulp, zoals curatele, mentorschap of schuldhulpverlening. Curatele biedt uitkomst voor mensen die door bijvoorbeeld (ernstige) psychiatrische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig kunnen functioneren en daardoor niet meer in staat zijn hun eigen persoonlijke en financiële aangelegenheden te regelen. Mentorschap is gericht op mensen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking of dementie die op zoek zijn naar hulp bij het regelen van hun persoonlijke aangelegenheden. Schuldhulpverlening is er voor iedereen die problemen heeft met betalingsachterstanden of een uit de hand gelopen schuld. 

Saillant biedt maatwerk oplossingen, want iedereen heeft andere behoeften. Voor iedere situatie is er een geschikte oplossing te vinden!

Handige links en documenten

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Saillant Bewindvoering

Vraag hier bewindvoering aan

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Je bericht is succesvol verzonden en wij gaan ermee aan de slag. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Veelgestelde vragen bewindvoering

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Beslissingen over moeten, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. Met onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.

Wat doet de bewindvoerder voor jou?
 • Verzorgen aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
 • Aanvragen van WA-verzekering
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank
Wat kan of mag een bewindvoerder niet voor jou regelen?
 • Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Zorgen voor huisvesting
 • Aanvragen bijstand/uitkering
Bewindvoering aanvragen? Hoe?

Je kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van curatele, bewind of mentorschap. Wij helpen je hier graag mee, je kunt ons een mail sturen via het contact formulier.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangewezen om het financiële beheer van een persoon te regelen. Dit kan nodig zijn in gevallen waarin iemand niet meer in staat is om zelf voor zijn of haar financiën te zorgen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke aandoening. De bewindvoerder zal dan beslissingen moeten nemen over hoe de financiën van die persoon worden besteed, en ervoor zorgen dat de rekeningen worden betaald. In sommige gevallen kan de bewindvoerder ook beslissingen nemen over andere zaken, zoals wonen, goederen of zorg.

Iemand kan ervoor kiezen om een bewindvoerder aan te stellen voordat er problemen zijn, bijvoorbeeld als ze weten dat ze in de toekomst niet meer in staat zullen zijn om voor hun financiën te zorgen. Dit wordt een 'volmacht' genoemd. Iemand kan ook achteraf een bewindvoerder aanstellen, als er al problemen zijn. In dat geval moet de rechter eerst toestemming geven.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende soorten bewindvoerders zijn. Er zijn 'rechtbank bewindvoerders', die worden aangesteld door de rechter, en 'volmacht bewindvoerders', die door iemand zelf worden aangesteld. Rechtbank bewindvoerders zijn meestal professionele mensen, zoals een accountant of een advocaat. Volmacht bewindvoerders kunnen dat ook zijn, maar hoeven dat niet te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld ook een vriend of familielid als volmacht bewindvoerder aanstellen.

Kan ik een bewindvoerder aanvragen bij mij in de buurt of thuis?

Ja, Saillant werkt door het hele land en biedt kennismakingsgesprekken bij de cliënt thuis.

Plekken waar wij veel actief zijn met bewindvoering:

·      Bewindvoering Alkmaar

·      Bewindvoering Rotterdam

·      Bewindvoering Den Haag

·      Bewindvoering Rijswijk

·      Bewindvoering Leeuwarden

·      Bewindvoering Tilburg

·      Bewindvoering Utrecht

·      Bewindvoering Boxmeer

·      Bewindvoering Geldrop

·      Bewindvoering Dordrecht

·      Bewindvoering Amersfoort

·      Bewindvoering Zoetermeer

·      Bewindvoering Lelystad

·      Bewindvoering Eindhoven

Laat ons je helpen

Bewindvoering aanvragen? Wij helpen je op weg

Saillant Contact opnemen
Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag gaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag

Onze diensten

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Mentorschap

Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek

Meer informatie

Curatele

Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als

Meer informatie

Schuldhulpverlening

De bewindvoerders van Schuldhulpverlening zorgen voor het stabiliseren van jouw schulden

Meer informatie
HuisregelementTerug naar bovenKlachtenformulierHorus logoAutoriteit persoonsgegevensRealisatie door Talkpixels
Bewindvoering Veelgestelde vragen