Chat with us, powered by LiveChat

Mentorschap

Samen uw persoonlijke belangen behartigen

Mentorschap – De oorzaken

Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek krijgen vaak ondersteuning thuis of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Maar wat als een cliënt zelf niet (volledig) in staat is om die keuzes te maken? En wat als er ook geen familie (meer) is die dit voor je kan of wil doen? Dan kan een mentor die de persoonlijke belangen behartigt uitkomst bieden.

Mentorschap – De gevolgen

De mentor heeft als taak een vertrouwensrelatie met u en uw omgeving op te bouwen. Ook hier staat persoonlijk contact hoog in ons vaandel. Hij of zij komt maandelijks bij u op bezoek. Juist dit één-op-één contact zorgt ervoor dat de mentor nauw bij u betrokken is. Hij kan hierdoor overzien welke hulp geboden moet worden, en ondersteunt u waar nodig. Wat kunt en wilt u zelf doen, en wat niet? Waar mogelijk, kunt u zelf beslissingen nemen en handelingen verrichten. De mentor zorgt ervoor dat u de juiste hulp krijgt op het gebied van zorg- en/of hulpverlening. Door onze jarenlange ervaring kunnen onze ambulante begeleiders de taak van mentor zorgvuldig uitoefenen.

Saillant

Gedragscode

In de wet staat vastgelegd hoe een mentor moet handelen. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM) heeft dit verder uitgewerkt in een gedragscode. Saillant houdt zich aan de wet en neemt hierbij de gedragscode van de NBPM als uitgangspunt.

Bekijk hier onze tarieven

Neem contact op

Ik heb een vraag en wil graag een medewerker spreken

Cliënt

Ik wil mijzelf aanmelden

Organisatie

Ik wil een cliënt aanmelden
namens een organisatie