Mentorschap aanvragen

Samen jouw persoonlijke belangen behartigen

Mentorschap aanvragen

Ontvang direct hulp

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat is mentorschap eigenlijk?

Mentorschap is een vorm van zorg waarbij iemand anders dan de cliënt zelf de beslissingen neemt over persoonlijke zaken. Mentorschap kan worden ingezet wanneer iemand niet meer in staat is om volledig zelfstandig te beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap is dus bedoeld om mensen te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Wat is een mentor?

Een mentor is iemand die de rol van voogd overneemt van een ander. Deze rol houdt in dat de mentor besluiten neemt over dagelijkse zaken, zoals verzorging, behandeling en begeleiding. Deze besluiten worden genomen in het belang van de cliënt.

Familie

Mentorschap kan ook door familieleden worden uitgeoefend. In sommige gevallen is het namelijk zo dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen belangen te behartigen, maar dat er geen familieleden zijn die dit kunnen of willen doen. In dat geval kan de rechter een mentor toewijzen zoals Saillant.

Gedragscode

In de wet staat vastgelegd hoe een mentor moet handelen. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM) heeft dit verder uitgewerkt in een gedragscode. Saillant houdt zich aan de wet en neemt hierbij de gedragscode van de NBPM als uitgangspunt.

Waarom een mentor?

Mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychische problematiek krijgen vaak ondersteuning thuis of in een zorginstelling. Het is belangrijk dat zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Maar wat als een cliënt zelf niet (volledig) in staat is om die keuzes te maken? En wat als er ook geen familie (meer) is die dit voor je kan of wil doen? Dan kan een mentor die de persoonlijke belangen behartigt uitkomst bieden.

Mentorschap bij Saillant

De mentor heeft als taak een vertrouwensrelatie met jou en jouw omgeving op te bouwen. Ook hier staat persoonlijk contact voorop. Hij of zij komt maandelijks bij je op bezoek. Juist dit één-op-één contact zorgt ervoor dat de mentor nauw bij je betrokken is. Hij kan hierdoor overzien welke hulp geboden moet worden, en ondersteunt je waar nodig. Wat kan en wil je zelf doen, en wat niet? Waar mogelijk, kan je zelf beslissingen nemen en handelingen verrichten. De mentor zorgt ervoor dat jij de juiste hulp krijgt op het gebied van zorg- en/of hulpverlening. Door onze jarenlange ervaring kunnen onze ambulante begeleiders de taak van mentor zorgvuldig uitoefenen.

Ben je een betrokkene van een situatie waarvan je denkt dat hij/zij mentorschap nodig heeft? Bijvoorbeeld iemand met dementie of een verstandelijke beperking. Dan kan je de rechter vragen om voor die persoon mentorschap in te stellen of contact opnemen met Saillant. Wij helpen je graag verder, dien bovenaan op deze pagina een aanvraag in.

Andere vormen van bescherming

Ben je op zoek naar een andere vorm van bescherming? Misschien is mentorschap niet iets wat je zoekt of wat bij je past. Kijk voor meer informatie op curatele aanvragen, schuldhulpverlening aanvragen of bewindvoering aanvragen. Ook kun je contact opnemen met Saillant voor meer informatie. Wij helpen je graag verder met het vinden van de juiste vorm van bescherming.

Mentorschap aanvragen proces

Wanneer iemand een mentorschap wenst aan te vragen, ziet het proces er als volgt uit:

Stap 1 - Men kan contact opnemen met Saillant. Dit kan telefonisch, via de mail of door het invullen van het contactformulier op deze pagina.

Stap 2 - Een afspraak wordt gemaakt met de aanvrager en/of zijn omgeving. Hier zal besproken worden wat de problematiek is en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Stap 3 - Wanneer bepaald is dat mentorschap de juiste oplossing is, zal er een aanvraag ingediend worden bij de rechter.

Stap 4 - Zodra de aanvraag is goedgekeurd door de rechter, zal Saillant een mentor toewijzen. Deze zal dan maandelijks contact met je opnemen om te bespreken hoe het gaat.

Mentor wisselen of tweede mentor erbij

Wanneer je niet tevreden bent over de mentor die je toegewezen hebt gekregen, kun je contact opnemen met Saillant. Wij helpen je dan graag verder en zoeken een oplossing die voor iedereen werkt. Het is ook mogelijk dat je een tweede mentor erbij krijgt of dat de mentor die je hebt gekregen wordt vervangen. In sommige gevallen kun je ook twee mentoren krijgen. Dit is afhankelijk van jouw situatie en wat voor jou het beste werkt.

Mentorschap stoppen

Wanneer de grondslag van het mentorschap niet meer aanwezig is en je wilt dit stoppen, kun je dit aanvragen bij de rechter. De mentor zal dan ophouden met het uitoefenen van de functie. Wanneer je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt bij het aanvragen van het stoppen van mentorschap, kun je contact opnemen met Saillant. Wij helpen je dan graag verder.

Handige links en documenten

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Vragen over mentorschap

Wat heeft bewindvoering en mentorschap met elkaar te maken?

Bewindvoering is een vorm van toezicht op iemands financiële situatie. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat zijn cliënt zijn/haar verplichtingen nakomt en indien nodig, helpt bij het beheren van de financiën.

Mentorschap is een vorm van begeleiding, waarbij de mentor de cliënt helpt bij het nemen van verantwoordelijke beslissingen over zijn/haar leven en toekomst. De mentor kan bewind en curatele aanvragen bij de rechtbank, maar is NIET verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

Bewindvoering en mentorschap kunnen naast elkaar, maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast. In bepaalde gevallen kan de rechtbank bepalen dat beide vormen van begeleiding noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om te weten dat bewindvoering altijd door een professionele bewindvoerder wordt uitgevoerd, terwijl mentorschap ook door vrijwilligers kan worden gedaan.

Hoe vraag je mentorschap aan?

Als je mentorschap wilt aanvragen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, dan kun je contact opnemen met Saillant. Saillant biedt mentorschap aan via een formulier, telefoon of e-mail. Om mentorschap aan te vragen, volg deze stappen:

1. Neem contact op met Saillant via het formulier link, telefoon link of e-mail link.

2. Geef aan waarom je mentorschap wilt aanvragen en wat je in de mentorschap zoekt.

3. Vermeld je naam en contactgegevens.

4. Verstuur de aanvraag mentorschap.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Wie controleert de mentor?

De kantonrechter houdt toezicht op de mentor. Hij kan de mentor te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De mentor is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De kantonrechter wordt vaak op verzoek van de familieleden ingeschakeld. Zij zijn het dan bijvoorbeeld niet eens met de wijze waarop de mentor de belangen behartigt.

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • Betrokkene zelf
 • Partner
 • Bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie
 • Directeur van de organisatie die zorg verleent
 • Curator of bewindvoerder

Wat mag een mentor?

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Wat kan een mentor?

Wat doet een mentor voor je?
Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Lees hieronder alle mentorschap taken:

Wat zijn de taken van een mentor?
 • Belangenbehartiging: een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging: een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen:  om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en – aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.

Wat cliënten over ons zeggen

November 4, 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 4, 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 4, 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 4, 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

November 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

Overige diensten

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen
Veelgestelde vragen