Mentorschap in Alkmaar

Mentorschap aanvragen in Alkmaar voor mensen die niet in staat zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ouderen of mensen met een beperking. Een mentor wordt benoemd om de belangen van de cliënt in de regio Alkmaar te behartigen en hen te helpen bij het maken van belangrijke beslissingen, zoals op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en financiën.

Mentorschap in Alkmaar

Ontvang direct hulp

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen direct contact met je op om jouw aanvraag te behandelen. Hulpverlener? Download hier de formulieren

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mentorschap aanvragen in Alkmaar

Als je overweegt om mentorschap aan te vragen in Alkmaar, zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen. Het proces begint bij de kantonrechter, die beslist of mentorschap in jouw specifieke situatie noodzakelijk is.

De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van mentorschap in Alkmaar zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kosten van de mentor en de juridische kosten. Ook moet je rekening houden met de jaarlijkse kosten voor het hebben van een mentor.

Professionele Mentorschap in Alkmaar

Om in aanmerking te komen voor mentorschap in Alkmaar moet je aan bepaalde vereisten voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld meerderjarig zijn en moet er sprake zijn van een aantoonbare behoefte aan mentorschap, bijvoorbeeld omdat je niet in staat bent om zelf belangrijke beslissingen te nemen. Het is belangrijk om te weten dat je ook een verzoek kunt indienen voor iemand anders, bijvoorbeeld een familielid of vriend die in een kwetsbare positie verkeert en hulp nodig heeft bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Als je mentorschap wilt aanvragen in Alkmaar, kun je het beste het formulier invullen door op de blauwe knop te drukken. Saillant is een gespecialiseerde organisatie die je kan helpen bij het doorlopen van het proces en je kan adviseren over de kosten en vereisten.

Mentorschap voor ouderen in Alkmaar

Mentorschap is vooral belangrijk voor ouderen die niet meer in staat zijn om belangrijke beslissingen zelfstandig te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ouderen die lijden aan dementie of andere cognitieve stoornissen. Een mentor kan dan helpen bij het maken van beslissingen over bijvoorbeeld gezondheidszorg, welzijn en financiën.

Een mentor kan ouderen in Alkmaar helpen door hun belangen te behartigen en te zorgen dat hun wensen en behoeften worden gerespecteerd. Daarnaast kan een mentor ook helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners en bij het maken van afspraken met zorginstellingen.

Als je een geschikte mentor voor een oudere in Alkmaar zoekt, zijn er een aantal tips die je kunnen helpen bij het vinden van de juiste persoon. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar de ervaring en kwalificaties van de mentor, en naar hun beschikbaarheid en bereidheid om te helpen. Het is ook belangrijk om te kijken naar de persoonlijke klik tussen de mentor en de oudere, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de relatie.

Saillant is een organisaties in Alkmaar die gespecialiseerd is in mentorschap voor ouderen en die kunnen helpen bij het vinden van een geschikte mentor. Het is ook mogelijk om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in beschermingsbewind en mentorschap.

Hier het stappenplan voor het aanvragen van Mentorschap in Alkmaar

Mentorschap en Bewindvoering in Alkmaar

Mentorschap en bewindvoering zijn beide vormen van beschermingsbewind, maar hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Mentorschap heeft betrekking op het behartigen van de persoonlijke belangen van de cliënt, zoals het nemen van beslissingen over gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke verzorging. Bewindvoering heeft daarentegen betrekking op het beheren van de financiële zaken van de cliënt, zoals het beheren van bankrekeningen, het betalen van rekeningen en het doen van belastingaangiften.

In sommige gevallen kunnen mentorschap en bewindvoering worden gecombineerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de cliënt zowel hulp nodig heeft bij het nemen van persoonlijke beslissingen als bij het beheren van financiële zaken. In dat geval zal de mentor verantwoordelijk zijn voor het behartigen van de persoonlijke belangen van de cliënt en zal de bewindvoerder verantwoordelijk zijn voor het beheren van de financiële zaken.

De kosten van mentorschap en bewindvoering in Alkmaar kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Zo kunnen de kosten afhankelijk zijn van de complexiteit van de zaak en de hoeveelheid tijd die nodig is om de zaak af te handelen. Ook kunnen de kosten verschillen tussen verschillende organisaties en advocaten die gespecialiseerd zijn in mentorschap en bewindvoering.

Het is belangrijk om te weten dat de kosten voor mentorschap en bewindvoering in sommige gevallen vergoed kunnen worden vanuit de bijzondere bijstand of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is daarom aan te raden om bij Saillant goed te informeren naar de mogelijkheden en kosten bij het aanvragen van mentorschap en bewindvoering in Alkmaar.

Mentorschap en Curatele in Alkmaar

Curatele is een zwaardere vorm van beschermingsbewind dan mentorschap. Curatele wordt vaak aangevraagd als er sprake is van zeer ernstige situaties waarbij de persoon niet meer in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en waarbij de persoonlijke veiligheid in gevaar is. De kantonrechter zal in dit geval bepalen of curatele noodzakelijk is.

In tegenstelling tot mentorschap heeft curatele niet alleen betrekking op persoonlijke belangen, maar ook op financiële belangen. Een curator wordt benoemd om de financiële zaken van de persoon te beheren en om belangrijke beslissingen te nemen over gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke verzorging.

Curatele is nodig als de persoon niet meer in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en er sprake is van gevaar voor de persoonlijke veiligheid. Curatele kan ook worden aangevraagd als er geen familieleden of vrienden zijn die de persoon kunnen helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

De kosten van curatele in Alkmaar kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de hoeveelheid tijd die nodig is om de zaak af te handelen. Ook kunnen de kosten verschillen tussen verschillende organisaties en advocaten die gespecialiseerd zijn in curatele.

Het is belangrijk om te weten dat de kosten voor curatele in sommige gevallen vergoed kunnen worden vanuit de bijzondere bijstand of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is daarom aan te raden om goed te informeren naar de mogelijkheden en kosten bij het aanvragen van curatele in Alkmaar.

Mentorschap rechten en plichten in Alkmaar

Zowel de mentor als de cliënt hebben rechten en plichten bij het uitvoeren van het mentorschap in Alkmaar. De rechten van de cliënt zijn onder meer het recht op informatie over belangrijke beslissingen en het recht om gehoord te worden bij het nemen van deze beslissingen. De mentor heeft als plicht om de belangen van de cliënt te behartigen en te zorgen dat deze beslissingen in het belang zijn van de cliënt. De mentor heeft ook de plicht om de cliënt goed te informeren over belangrijke zaken en om de privacy van de cliënt te respecteren.

Als de mentor niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de cliënt of een andere betrokken persoon een klacht indienen bij de kantonrechter. In ernstige gevallen kan de mentor zelfs worden ontslagen en kan er een nieuwe mentor worden benoemd.

Het kiezen van een betrouwbare mentor in Alkmaar is een belangrijke beslissing. Het is belangrijk om te kiezen voor een mentor met de juiste ervaring en kwalificaties. Ook is het belangrijk om te kijken naar de persoonlijke klik tussen de mentor en de cliënt, aangezien dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van de relatie. Het is aan te raden om te kiezen voor een mentor die transparant is over zijn werkzaamheden en die open staat voor feedback en overleg met de cliënt.

Conclusie

Mentorschap is een belangrijk instrument voor ouderen en mensen met een beperking die niet in staat zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen. Het kan hen helpen bij het behartigen van hun belangen en het nemen van beslissingen die in hun belang zijn.

Handige links en documenten

Saillant is aangesloten en werkt conform de richtlijnen van de branchevereniging Horus. Het Landelijke Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) stelt ieder jaar de tarieven vast die wij mogen hanteren.

Vragen over mentorschap

Hoe lang duurt een aanvraag voor mentorschap?

De duur van de aanvraag voor mentorschap kan verschillen per situatie. Na het indienen van de aanvraag zal er eerst een onderzoek plaatsvinden naar de betrokkene en zijn of haar situatie. Hierna volgt een zitting waarbij wordt besloten of mentorschap noodzakelijk is en wie er als mentor zal worden aangesteld. Het kan enkele weken tot enkele maanden duren voordat de benoeming van de mentor definitief is.

Wat zijn de kosten voor een mentor?

Als er een professionele mentor wordt aangesteld, zullen hier kosten aan verbonden zijn die kunnen worden betaald uit het vermogen van de betrokkene of via een vergoeding van de overheid. De hoogte van deze kosten kan verschillen per mentor en per situatie. Als de betrokkene zelf niet in staat is om de kosten te dragen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Hoe vraag ik een mentorschap aan?

Een mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan worden gedaan door de betrokkene zelf, een familielid, de partner of een instelling die zich bezighoudt met de verzorging van de betrokkene. De procedure voor het aanvragen van mentorschap omvat verschillende stappen, waaronder een onderzoek en een zitting. Meer informatie over de procedure is te vinden in onze blogpost over mentorschap.

Wat heeft bewindvoering en mentorschap met elkaar te maken?

Bewindvoering is een vorm van toezicht op iemands financiële situatie. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat zijn cliënt zijn/haar verplichtingen nakomt en indien nodig, helpt bij het beheren van de financiën.

Mentorschap is een vorm van begeleiding, waarbij de mentor de cliënt helpt bij het nemen van verantwoordelijke beslissingen over zijn/haar leven en toekomst. De mentor kan bewind en curatele aanvragen bij de rechtbank, maar is NIET verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

Bewindvoering en mentorschap kunnen naast elkaar, maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast. In bepaalde gevallen kan de rechtbank bepalen dat beide vormen van begeleiding noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om te weten dat bewindvoering altijd door een professionele bewindvoerder wordt uitgevoerd, terwijl mentorschap ook door vrijwilligers kan worden gedaan.

Hoe vraag je mentorschap aan?

Als je mentorschap wilt aanvragen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, dan kun je contact opnemen met Saillant. Saillant biedt mentorschap aan via een formulier, telefoon of e-mail. Om mentorschap aan te vragen, volg deze stappen:

1. Neem contact op met Saillant via het formulier link, telefoon link of e-mail link.

2. Geef aan waarom je mentorschap wilt aanvragen en wat je in de mentorschap zoekt.

3. Vermeld je naam en contactgegevens.

4. Verstuur de aanvraag mentorschap.

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Wie controleert de mentor?

De kantonrechter houdt toezicht op de mentor. Hij kan de mentor te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De mentor is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De kantonrechter wordt vaak op verzoek van de familieleden ingeschakeld. Zij zijn het dan bijvoorbeeld niet eens met de wijze waarop de mentor de belangen behartigt.

Wie kan mentorschap aanvragen?

 • Betrokkene zelf
 • Partner
 • Bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie
 • Directeur van de organisatie die zorg verleent
 • Curator of bewindvoerder

Wat mag een mentor?

Wat zijn de bevoegdheden van een mentor?

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in aangelegenheden betreffende diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om in deze aangelegenheden zelf te beslissen. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Wat kan een mentor?

Wat doet een mentor voor je?
Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet (helemaal) zelf (meer) kan beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Lees hieronder alle mentorschap taken:

Wat zijn de taken van een mentor?
 • Belangenbehartiging: een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn/haar belangen kan afwegen en/of uiten.
 • Advisering: een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging: een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen:  om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig. Zo kan de mentor goed luisteren naar de cliënt, kennis nemen van diens situatie en – aansluitend op diens gewoonten, wensen en behoeften – handelen in het belang van de cliënt.

Wat cliënten over ons zeggen

June 6, 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 15, 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2, 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2, 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

June 2023

josje .. v

Anoniem

heel tevreden al jaren zo

March 2023

Liesbeth

Anoniem

Ben al een aantal jaar cliënt bij Saillant. En heb nog nooit meegemaakt dat ze niet voor je klaarstaan. Ze helpen mee, denken mee, storten altijd op tijd, rekeningen worden op tijd betaald. Mijn voorkeur qua bewindvoerder gaat echt uit naar Kees. Kees is echt een topper, maar ook Shelley is altijd behulpzaam.

February 2023

Diederik

Anoniem

Ik vind kees echt tof peer van bewindvoering ik ben blij dat ik bij hun zit als cliënt ik raad deze bewindvoerder aan iedereen die hulp nodig hebben schaam je niet om hulp te vragen als het om schulden gaat ik had ok schulden dankzij kees ben ik eindelijk vrij van schulden

December 2022

Daisy Hendrix

Anoniem

Fijne bewindvoerder!! Stord leefgeld op tijd en erg behulpzam

November 2022

Diana Anoniem

Anoniem

Ze helpen mij goed en het contact verloopt soepel

November 2022

Somada Oornink

Anoniem

Heel vriendelijk en vertrouwd kan geen andere goede bewind bedenken eerlijk gezegd en de andere reviews slaan nergens op want saillant denkt altijd aandachtig met je mee voor oplossingen.

November 2022

Tineke Oornink

Anoniem

Ben al jaren bij ze en mooi problemen gehad zijn toppers Dus de gene die zegt ze zijn slecht zoek een ander zijn hele ergere gasten hun doen echt hun best voor je

November 2022

Can Sen

Anoniem

Ik word altijd goed geholpen, als je t aan mij vraagt zijn dit zeer gespecialiseerde mensen die klaar staan wanneer je ze nodig hebt. Met name Shelley & Kees, dit zijn echt de toppers van het bedrijf!:)

Overige diensten

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen