icon arrow

Mentorschap: Het complete stappenplan voor het aanvragen en vinden van de juiste mentor

March 2023
Stappenplan mentorschap aanvragen

Mentorschap is een maatregel die kan worden genomen voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Een mentor wordt dan aangesteld om deze persoon te ondersteunen bij belangrijke beslissingen, zoals over gezondheid, verzorging en financiën.

Het belang van mentorschap kan niet worden onderschat, omdat het ervoor zorgt dat kwetsbare mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en dat hun belangen worden behartigd.

In dit artikel zullen we meer informatie verstrekken over mentorschap, de procedure voor het aanvragen van mentorschap en de taken en verantwoordelijkheden van een mentor.

Hoe mentorschap aanvragen?

Hoe verloopt de procedure voor het aanvragen van mentorschap? Hieronder volgt een overzicht van de stappen die moeten worden genomen:

De aanvraag

Een mentor kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, een familielid, de partner of een instelling die zich bezighoudt met de verzorging van de betrokkene. De aanvraag kan worden ingediend bij de kantonrechter, die de procedure zal starten.

Het onderzoek

De kantonrechter zal een onderzoek instellen naar de betrokkene en zijn of haar situatie. Hierbij kan de kantonrechter ook advies vragen aan een arts of deskundige op het gebied van mentorschap.

De zitting

Na het onderzoek zal er een zitting plaatsvinden waarbij de betrokkene, de aanvrager en eventuele andere belanghebbenden worden uitgenodigd. Tijdens deze zitting wordt er besloten of mentorschap noodzakelijk is en wie er als mentor zal worden aangesteld.

De benoeming

Als de kantonrechter besluit dat mentorschap noodzakelijk is, zal er een mentor worden benoemd. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional zoals een bewindvoerder of een curator. De benoeming wordt vastgelegd in een beschikking.

Wat zijn de kosten van mentorschap?

De kosten van mentorschap zijn afhankelijk van de situatie. Als de betrokkene zelf niet in staat is om de kosten te dragen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd. Als er een professionele mentor wordt aangesteld, zullen hier kosten aan verbonden zijn die kunnen worden betaald uit het vermogen van de betrokkene of via een vergoeding van de overheid.

Lees meer over de wettelijk vastgestelde tarieven

{{button}}

Algemene informatie over mentorschap

Taken van een mentor

Een mentor heeft als taak om de betrokkene te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij kan gedacht worden aan beslissingen over medische behandelingen, verzorging en verblijf. De mentor heeft als doel om de betrokkene zoveel mogelijk zelfstandigheid te laten behouden, maar wel te ondersteunen waar nodig.

Verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele

Het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele zit hem in de taken en verantwoordelijkheden van de betreffende maatregelen. Mentorschap is gericht op het behartigen van belangen op het gebied van zorg en welzijn, terwijl bewindvoering zich richt op het beheren van financiële zaken en curatele op het behartigen van belangen op zowel zorg en welzijn als financieel gebied.

Rechten en plichten

Betrokken partijen hebben diverse rechten en plichten bij mentorschap. Zo heeft de betrokkene het recht om zelf zoveel mogelijk beslissingen te nemen en moet de mentor hierbij ondersteunen. Ook heeft de betrokkene het recht om de mentor te kiezen als deze zelf niet in staat is om beslissingen te nemen.

De mentor heeft als plicht om de belangen van de betrokkene te behartigen en hierbij zoveel mogelijk de wensen en behoeften van de betrokkene in acht te nemen. Ook moet de mentor jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over het gevoerde mentorschap. Het is belangrijk om te benadrukken dat mentorschap een maatregel is die alleen wordt genomen als er geen andere mogelijkheden zijn om de betrokkene te ondersteunen.

Het is dus altijd belangrijk om te kijken naar andere opties, zoals vrijwillige hulp, voordat er wordt overgegaan tot mentorschap.

Praktische tips voor het vinden van een mentor

Voor mensen die op zoek zijn naar een mentor of overwegen zelf mentor te worden, volgen hieronder enkele praktische tips:

Het vinden van een geschikte mentor

De eerste stap is het vinden van een mentor die past bij de persoonlijke situatie. Dit kan een familielid zijn, maar ook een vriend, vrijwilliger of professionele mentor. Het is belangrijk om te kijken naar de ervaring en kennis van de mentor, maar ook naar de persoonlijke klik en het vertrouwen dat er is.

Bekijk de eisen die gesteld worden aan mentorschap.

Het opstellen van een zorgplan

Een zorgplan is een document waarin de wensen en behoeften van de betrokkene worden vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan medische behandelingen, verzorging, dagbesteding en contactmomenten met de mentor. Het is belangrijk om het zorgplan regelmatig te evalueren en aan te passen waar nodig.

Het omgaan met mogelijke conflicten

Het kan voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen de betrokkene en de mentor, bijvoorbeeld over beslissingen die genomen moeten worden. Het is belangrijk om in zo'n geval te blijven communiceren en te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Als dit niet lukt, kan er eventueel bemiddeling worden ingeschakeld.

Het vinden van ondersteuning

Als betrokkene kan het soms lastig zijn om alles zelf te regelen. Het is daarom goed om te kijken naar welke andere vormen van ondersteuning er beschikbaar zijn, zoals vrijwilligersorganisaties of professionele zorgverleners.

Het bijhouden van de administratie

Een mentor heeft ook administratieve taken, zoals het bijhouden van de financiële administratie en het opstellen van verslagen over het gevoerde mentorschap. Het is belangrijk om deze taken goed bij te houden en tijdig te rapporteren aan de betrokkene en de kantonrechter.

Door bovenstaande tips in acht te nemen, kan het mentorschap op een goede manier worden ingevuld en kan de betrokkene de ondersteuning krijgen die nodig is.

Mentorschap aanvragen voor regio:

• Mentorschap in Alkmaar
• Mentorschap in Rotterdam
• Mentorschap in Den Haag
• Mentorschap in Utrecht
• Mentorschap in Amsterdam

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een aanvraag voor mentorschap?

De duur van de aanvraag voor mentorschap kan verschillen per situatie. Na het indienen van de aanvraag zal er eerst een onderzoek plaatsvinden naar de betrokkene en zijn of haar situatie. Hierna volgt een zitting waarbij wordt besloten of mentorschap noodzakelijk is en wie er als mentor zal worden aangesteld. Het kan enkele weken tot enkele maanden duren voordat de benoeming van de mentor definitief is.

Wat zijn de kosten voor een mentor?

Als er een professionele mentor wordt aangesteld, zullen hier kosten aan verbonden zijn die kunnen worden betaald uit het vermogen van de betrokkene of via een vergoeding van de overheid. De hoogte van deze kosten kan verschillen per mentor en per situatie. Als de betrokkene zelf niet in staat is om de kosten te dragen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Wat kost mentorschap per maand?

De kosten van mentorschap zijn afhankelijk van de situatie. Als de betrokkene zelf niet in staat is om de kosten te dragen, kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd. Als er een professionele mentor wordt aangesteld, zullen hier kosten aan verbonden zijn die kunnen worden betaald uit het vermogen van de betrokkene of via een vergoeding van de overheid. De hoogte van deze kosten kan verschillen per mentor en per situatie.

Hoe vraag ik een mentorschap aan?

Een mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan worden gedaan door de betrokkene zelf, een familielid, de partner of een instelling die zich bezighoudt met de verzorging van de betrokkene. De procedure voor het aanvragen van mentorschap omvat verschillende stappen, waaronder een onderzoek en een zitting. Meer informatie over de procedure is te vinden in onze blogpost over mentorschap.

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen