icon arrow

Mentorschap taken: wat is de taak van een mentor?

March 2023
mentorschap taken

Mentorschap is een vorm van zorg waarbij iemand anders dan de cliënt zelf de beslissingen neemt over zorg zaken. Mentorschap kan worden ingezet wanneer iemand niet meer in staat is om volledig zelfstandig te beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap is dus bedoeld om mensen te ondersteunen bij keuzes met betrekking tot zorg.

Mentorschap is ingezet wanneer er een bepaalde mate van ondersteuning nodig is, maar de cliënt wel zelfstandig kan functioneren. In sommige gevallen is mentorschap tijdelijk, in andere gevallen voor langere tijd. In sommige gevallen is mentorschap ook nodig voor de rest van het leven.

Mentorschap wordt ingezet wanneer er iemand is die onvoldoende in staat is om zelf beslissingen te nemen over persoonlijke zaken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek.

Wet Mentorschap

Mentorschap is een vorm van zorg die geregeld is in de Wet mentorschap. Deze wet regelt de aanstelling en de bevoegdheden van mentors. Ook bepaalt de wet de procedure voor het aanvragen van mentorschap.

Wat doet een mentor?

Een mentor is iemand die zorgbeslissingen neemt namens een cliënt. Deze beslissingen worden genomen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor staat dus in voor de zorg en ondersteuning van een cliënt.

Mentorschap is dus bedoeld om mensen te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Mentors helpen bijvoorbeeld bij het regelen van iemand die zaken kan oppakken, of een indicatie die nodig is voor vervoer.

Een mentor is iemand die de cliënt ondersteunt, maar ook iemand die verantwoordelijk is voor de zorg van een cliënt. Dit betekent dat een mentor erop toeziet dat de cliënt geen schade oploopt. 

Een mentor is een belangrijke schakel tussen de cliënt en zijn of haar omgeving. Een mentor is iemand die de cliënt kan stimuleren bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. 

Aanstelling van een mentor

Mentorschap is een vorm van zorg die geregeld is in de Wet mentorschap. Deze wet regelt de aanstelling en de bevoegdheden van mentors. Ook bepaalt de wet de procedure voor het aanvragen van mentorschap.

Mentorschap kan worden aangevraagd door een cliënt, maar ook door naasten van een cliënt. Voorbeelden hiervan zijn familieleden, vrienden of kennissen. Wanneer mentorschap wordt aangevraagd door naasten, wordt gekeken of er sprake is van een wederzijds vertrouwensrelatie.

Er wordt eerst gekeken of er andere vormen van ondersteuning mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke begeleider of een maatschappelijk werker. Wanneer mentorschap de enige vorm van ondersteuning is die mogelijk is, kan mentorschap worden aangevraagd bij de rechtbank.

De rechtbank bepaalt vervolgens of mentorschap noodzakelijk is en of er sprake is van een duurzaam mentorschap. Er wordt onder andere gekeken naar de mate waarin de cliënt zelfstandig kan functioneren, de aard en de ernst van de problematiek en de omvang van de ondersteuning die nodig is.

Lees hier de stappenplan van het aanvragen van een Mentor

Taken en bevoegdheden van een mentor

Bevoegdheden van een mentor

Een mentor heeft bepaalde bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Wet mentorschap. Deze bevoegdheden zijn:

 • Het aanvragen van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
 • Het toezicht houden op de uitvoering van deze zorg;
 • Het geven van toestemming voor medische behandelingen;
 • Het namens de cliënt ondertekenen van zorg opdrachten of overeenkomsten
 • Het vertegenwoordigen van de cliënt in contacten met derden;

Een mentor heeft dus een aantal verantwoordelijkheden. Zo is de mentor verantwoordelijk voor het aanvragen van zorg, maar ook voor het beheren van de financiën van de cliënt.

Taken van een mentor

De taken van een mentor zijn vastgelegd in de Wet mentorschap. Deze wet beschrijft de verantwoordelijkheden van een mentor. Zo is de mentor onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het aanvragen en beheren van zorg;
 • Het bewaken van de zorgbelangen van de cliënt;
 • Het stimuleren bij het vinden van een baan of het volgen van een opleiding;
 • Het ondersteunen van de cliënt in contacten met derden, zoals instanties of bedrijven;
 • het regelen van een indicatie voor vervoer;
 • Het bewaken van de veiligheid van de cliënt;
 • Het stimuleren bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Wanneer een mentor inschakelen?

Ben je een betrokkene van een situatie waarvan je denkt dat de persoon mentorschap nodig heeft? Bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking of dementie. Dan kan je de rechter vragen om voor die persoon mentorschap in te stellen of contact opnemen met Saillant. Wij helpen je graag verder.

Mentorschap aanvragen voor regio:

• Mentorschap in Alkmaar
• Mentorschap in Rotterdam
• Mentorschap in Den Haag
• Mentorschap in Utrecht
• Mentorschap in Amsterdam

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen