Chat with us, powered by LiveChat

Schuldhulpverlening

Het stabiliseren van uw inkomsten en uitgaven

Wat doet Saillant?

De bewindvoerders van Saillant Schuldhulpverlening zorgen voor het stabiliseren van uw inkomsten en uitgaven. De vaste lasten worden betaald zodat dat er geen nieuwe schulden meer worden gemaakt. Nadat dit is gebeurd, meld Saillant u aan voor het schuldhulpverleningstraject. Hierbij zijn twee mogelijkheden: het minnelijke (msnp) en het wettelijke (wsnp) traject. Bij het minnelijke traject wordt een aflossingsbedrag voorgesteld aan alle schuldeisers, meestal over een periode van 36 maanden. Het bedrag dat hierna nog niet is afgelost, wordt kwijtgescholden. Dit noemen we ‘tegen finale kwijting’. Dat betekent dat de schuldeiser na deze periode geen aanspraak meer mag doen op de resterende schuld.

Het kan voorkomen dat niet alle schuldeisers hiermee akkoord gaan. Er wordt dan door de schuldhulpverlener een verzoek ingediend bij de rechtbank om een dwangakkoord af te geven. Mocht het zo zijn dat het dwangakkoord niet wordt goedgekeurd door de rechtbank dan stopt het lopende msnp traject en kan de schuldhulpverlenende instantie overgaan tot een aanvraag wsnp, indien dit verzoek door de rechtbank alsnog wordt goedgekeurd dan is er in dit geval sprake van het wettelijke traject. Vervolgens wordt er door de rechtbank een extra bewindvoerder aangesteld namelijk een wsnp bewindvoerder, de betreffende wsnp bewindvoerder zal erop toezien dat u gedurende de looptijd van gemiddeld 36 tot 60 maanden aan alle eisen en verplichtingen voldoet welke toebehoren aan het WSNP traject, de bewindvoerders van Saillant ondersteunen u gedurende het WSNP traject. Wanneer u aan het einde van de looptijd aan alle verplichtingen heeft voldaan wordt u door de rechtbank officieel schuldenvrij verklaard.

Bent u hulpverlener?

Bent u hulpverlener en bent u voornemens uw cliënt nu of in de toekomst bij ons aan te melden voor bewindvoering, mentorschap of curatele? Meldt uw cliënt middels dit formulier versneld aan of neem contact op met onze medewerkers via onderstaande contactgegevens.

Saillant

Bekijk hier onze tarieven

Neem contact op

Ik heb een vraag en wil graag een medewerker spreken

Cliënt

Ik wil mijzelf aanmelden

Organisatie

Ik wil een cliënt aanmelden
namens een organisatie