Chat with us, powered by LiveChat

Curatele

Veilig beheer over

uw zorg en financiën

Curatele is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De persoon die onder curatele wordt gesteld, wordt een curandus genoemd. De curator is de persoon die de belangen van de curandus vertegenwoordigt.

Redenen voor curatele

Maar wanneer kan iemand onder curatele worden gesteld?

Volgens de wet zijn onderstaande redenen hier aanleiding voor:

• een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen

• verkwisting

• drankmisbruik, dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen

Gevolgen van curatele

Iemand onder curatele stellen, heeft verregaande gevolgen voor deze persoon en zijn omgeving, omdat de curandus zijn zogenoemde handelingsbekwaamheid verliest. Handelingsonbekwaamheid betekent dat iemand geen rechtshandelingen meer kan verrichten zonder toestemming van de curator. Hierbij kunt u denken aan het tekenen van contracten als een koop- of huurcontract. Ook kan de curandus geen testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

Wie vraagt ondercuratelestelling aan?

In de eerste plaats kunt u zelf curatele aanvragen. Verder kan uw partner, familieleden tot in de vierde graad en uw verwijzer/behandelaar curatele aanvragen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen.

Saillant

Bekijk hier onze tarieven

Neem contact op

Ik heb een vraag en wil graag een medewerker spreken

Cliënt

Ik wil mijzelf aanmelden

Organisatie

Ik wil een cliënt aanmelden
namens een organisatie