icon arrow

Wat is een minnelijk traject?

June 2023
minnelijk traject

Ben je op zoek naar een manier om jouw schulden af te lossen? In dit artikel leggen we precies uit wat een minnelijk traject is, hoe het werkt en waarom het voor jouw huidige situatie gunstig kan zijn.

Een minnelijk traject is een vorm van schuldregeling waarmee beide partijen die betrokken zijn bij een geschil tot een voor beide partijen aanvaardbare regeling kunnen komen zonder dat er een gerechtelijke procedure of andere vormen van procederen aan te pas komen. Kortom, schuldeisers en schuldenaar proberen om tot een onderlinge schuldenregeling te komen, zonder tussenkomst van een rechter. Het doel van een dergelijk traject is om de schulden op een acceptabele manier af te lossen.

Snel tot een oplossing komen

Dit type overeenkomst kan tijd en geld besparen doordat juridische kosten in verband met meer geformaliseerde schikkingen worden vermeden. Het biedt ook meer flexibiliteit bij de onderhandelingen over de voorwaarden, omdat beide partijen rechtstreeks met elkaar kunnen onderhandelen in plaats van te vertrouwen op advocaten of bemiddelaars. Met een minnelijk traject zijn de betrokken partijen in staat om snel en efficiënt tot een oplossing te komen, terwijl eventuele stress in verband met het geschil wordt verminderd.

Informeer bij jouw gemeente of een schuldhulpverlener

Als je schulden hebt, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met je gemeente. Ze bieden inwoners verschillende vormen van hulp bij schulden door middel van een 'minnelijk traject'. Dit betekent dat de gemeente samen met jou en de schuldeiser een plan bedenkt om je schulden af te lossen. Het minnelijke traject biedt verschillende voordelen aan schuldenaars, waaronder het maken van een afbetalingsplan dat aansluit bij je inkomen, het verminderen van de rente en kosten die je moet betalen voor de schulden of het uitstellen van de betaling. De gemeente kan ook proberen om een schuldeiser te overtuigen om niet-betaalde schulden kwijt te schelden of meer tijd voor je om de schulden af te betalen.

Minnelijk traject versus WSNP traject

Een minnelijk traject en een wettelijk traject (WSNP) verschillen op verschillende manieren. Een minnelijk traject wordt vaak gebruikt als eerste aanpak voor schuldbemiddeling, omdat het minder formeel is en meer flexibiliteit biedt aan beide partijen.

Daarnaast is het minnelijk traject vaak minder tijdrovend dan een wettelijk traject, waardoor je sneller een akkoord kunt bereiken met de schuldeiser.

Aan de andere kant is het minnelijk traject niet bindend; als een akkoord wordt bereikt, kan de schuldeiser in principe weigeren om zich aan de afspraken te houden. Daarom raden wij altijd aan om een advocaat of schuldhulpverlener in te schakelen bij het starten van een minnelijk traject.

Hoe werkt een minnelijk traject?

Een minnelijk traject bestaat uit verschillende stappen:

 • Stap 1: Aanmelden bij de schuldhulpverlener

De schuldhulpverlener bekijkt of je in aanmerking komt voor een minnelijk traject. Als dit het geval is, kan de schuldhulpverlener contact opnemen met de schuldeiser om te onderhandelen over de inzet van een minnelijk traject.

 • Stap 2: Inventarisatie van de schulden

De schuldhulpverlener en de schuldeiser bekijken alle aspecten van de schulden om te zien of een minnelijk traject mogelijk is.

 • Stap 3: Opstellen van een schuldenoverzicht en aflosplan

De schuldhulpverlener stelt een schuldenoverzicht en aflosplan op voor de schuldenaar. Dit plan wordt beoordeeld door de schuldeiser om te zien of hij of zij akkoord gaat met het voorstel.

 • Stap 4: Akkoord van de schuldeisers verkrijgen

Als de schuldeiser akkoord gaat met het aflosplan, worden er afspraken gemaakt over de voorwaarden van de minnelijke regeling.

 • Stap 5: Uitvoeren van het aflosplan

Nadat de afspraken gemaakt zijn, moeten de schulden volgens het afgesproken plan worden afbetaald. De schuldhulpverlener en de schuldeiser blijven in contact om ervoor te zorgen dat alle betalingen op tijd worden gedaan.

Rol van de schuldhulpverlener tijdens een minnelijk traject

Een schuldhulpverlener speelt een belangrijke rol bij het opstellen van een minnelijk traject. Ze helpen de schuldenaar met het inventariseren van hun financiële situatie, het beoordelen van een minnelijk traject en het opstellen van een schuldenoverzicht en aflosplan. Daarnaast helpen ze ook de schuldenaar om te voldoen aan hun verplichtingen uit het minnelijk traject.

Vereisten om een minnelijk traject te starten

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je een minnelijk traject kunt starten. Ten eerste moet de schuldeiser akkoord gaan met het idee van een minnelijk traject.

Daarnaast moet de schuldenaar kunnen aantonen dat ze in staat zijn om de afgesproken betalingen te doen. Verder moet de schuldenaar eerlijk zijn over hun financiële situatie en alle informatie verstrekken die nodig is voor het minnelijk traject. Verder moeten de schuldeiser en de schuldenaar bereid zijn om te onderhandelen over het aflosplan en een akkoord te bereiken dat door beide partijen wordt geaccepteerd. Tot slot moet de schuldenaar zich ervan bewust zijn dat er kosten verbonden zijn aan het starten van een minnelijk traject en dat ze verantwoordelijk zijn voor het naleven van afspraken die gemaakt zijn tijdens het traject.

Voor het starten van een minnelijk traject zijn er een aantal documenten die de schuldenaar moet verstrekken. Dit omvat informatie over de inkomsten, uitgaven en kredietgeschiedenis. De schuldhulpverlener zal ook verschillende documenten moeten invullen en aan de schuldeiser moeten verstrekken om het minnelijk traject te starten.

Voor wie is een minnelijk traject geschikt?

Een minnelijk traject kan nuttig zijn voor mensen die te maken hebben met schuldenproblemen en die op zoek zijn naar een oplossing.

Soorten schulden die kunnen worden opgenomen in een minnelijk traject

Er zijn verschillende soorten schulden die kunnen worden opgenomen in een minnelijk traject. Dit omvat alle vormen van consumentenschuld, zoals leningen, creditcardschuld, medische rekeningen en telefoonrekeningen. Het kan ook nuttig zijn om openstaande belastingaanslagen op te nemen in een minnelijk traject, vooral als de schuldenaar in staat is om betalingen te doen en het traject aan hun verplichtingen kan voldoen.

3 Voordelen van een minnelijk traject

Er zijn veel voordelen verbonden aan het starten van een minnelijk traject, waaronder:

 1. Lagere aflossingsbedragen - In veel gevallen kunnen schuldeisers bereid zijn om de aflossingsbedragen te verlagen, waardoor het voor de schuldenaar gemakkelijker wordt om hun lening af te betalen.
 2. Geen nieuwe schulden meer maken - Een minnelijk traject maakt het voor de schuldenaar mogelijk om hun leningen af te betalen zonder nieuwe schulden aan te gaan.
 3. Bescherming tegen schuldeisers - Een minnelijk traject biedt de schuldenaar ook bescherming tegen agressieve schuldeisers die anders hun inkomsten zouden kunnen aanspreken.

3 Nadelen van een minnelijk traject

Hoewel er veel voordelen zijn verbonden aan een minnelijk traject, zijn er ook enkele nadelen waarmee rekening gehouden moet worden, zoals:

 1. Mogelijke registratie bij het BKR - Als de schuldenaar niet in staat is om een minnelijk traject te voltooien, kan dit leiden tot registratie bij het BKR.
 2. Beperkte levensstandaard tijdens het aflossen van schulden - Het aflossen van schulden kan ervoor zorgen dat de levensstandaard van een persoon beperkt is.
 3. Niet alle schuldeisers hoeven akkoord te gaan met het aflosplan - Sommige schuldeisers zijn niet bereid om mee te werken aan een minnelijk traject, wat betekent dat de schuldenaar hun volledige schuld moet betalen.

Risico's van een minnelijk traject

Een minnelijk traject kan een effectieve manier zijn om schuldproblemen op te lossen, maar het is belangrijk dat de schuldenaar zich ervan bewust is dat er risico's aan verbonden zijn. Als de afgesproken betalingen niet worden gemaakt, kan dit leiden tot een gerechtelijk verzoek van de schuldeiser en registratie bij het BKR. Als de schuldenaar zich ervan bewust is dat er risico's aan verbonden zijn, kan dit hen helpen om een goed aflosplan en betalingsschema op te stellen.

Verschillen tussen een minnelijk traject en andere schuldhulpverleningsmethoden

Een minnelijk traject verschilt van andere schuldhulpverleningstrategieën omdat het voor beide partijen flexibel is.

Vergelijking tussen een minnelijk traject en budgetbeheer

Een minnelijk traject verschilt van budgetbeheer omdat het een flexibeler proces is. In plaats van dat de schuldenaar moet voldoen aan een vast bedrag, kunnen zij hun betaling en aflossingsbedragen aanpassen om een betalingsschema te vinden dat voor hen werkt. Aan de andere kant is budgetbeheer meestal gericht op het bieden van bescherming tegen agressieve schuldeisers en het voorkomen dat nieuwe schulden worden gemaakt. Budgetbeheer kan ook nuttig zijn bij het opbouwen van spaartegoeden en het verbeteren van financiële vaardigheden.

Vergelijking tussen een minnelijk traject en schuldsanering

Een minnelijk traject verschilt van schuldsanering doordat het onderhandelbaar is. Schuldsanering biedt de schuldenaar een kans om hun schuld af te betalen, maar kan leiden tot het verlies van bepaalde bezittingen. Een minnelijk traject biedt meer flexibiliteit omdat de schuldenaar het betalingsschema kan aanpassen om ervoor te zorgen dat ze het beste plan voor hen vinden. Aan de andere kant biedt schuldsanering de mogelijkheid dat een gedeelte van de schuld kwijtgescholden kan worden.

Vergelijking tussen een minnelijk traject en de WSNP

Een minnelijk traject verschilt van de WSNP doordat het meer onderhandelbaar is. In tegenstelling tot de WSNP, waarbij een rechtbank bepaalt hoeveel en hoe vaak iemand moet betalen, kunnen schuldenaars hun betalingsschema aanpassen bij een minnelijk traject. Ook biedt de WSNP de mogelijkheid dat een gedeelte van de schuld kwijtgescholden kan worden, wat niet het geval is bij een minnelijk traject. Echter, als iemand niet in staat is om een minnelijk traject te voltooien, kan dit leiden tot registratie bij het BKR.

Tips voor het starten van een minnelijk traject

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om je voor te bereiden op een minnelijk traject. Ten eerste is het belangrijk dat je alle informatie verzamelt die relevant is voor de schuld en de schuldenaar, zoals schuldeisers, bedragen en salarisgegevens. Ten tweede moet je contact opnemen met de schuldeisers om te onderhandelen over de voorwaarden van een aflosplan.

Tenslotte is het belangrijk dat je je financiën goed beheert en elke betaling maakt die is afgesproken, zodat je kunt voorkomen dat de schuldeiser een gerechtelijk verzoek indient of registratie bij het BKR.  Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je een minnelijk traject met succes afrondt.

Het vinden van een schuldhulpverlener is een belangrijk onderdeel van het beginnen met een minnelijk traject. Er zijn verschillende manieren waarop je een schuldhulpverlener kunt vinden. Uiteindelijk moet je er voor jezelf van overtuigd zijn dat de schuldhulpverlener die je kiest de juiste persoon is om je te helpen bij het starten van een minnelijk traject. Benieuwd wat Saillant voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen