Uw webbrowser is verouderd

We zien dat u momenteel gebruik maakt van een oude versie van Internet Explorer. We raden u aan om uw browser te updaten voor het openen van onze website.
TarievenKennisbankVeelgestelde vragen
Inloggen gebruikers

Wat is een bewindvoerder?

Wat is een bewindvoerder?

Grote gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat je de controle over je geldzaken verliest. Werkloosheid, ziekte of een scheiding kunnen tot gevolg hebben dat je in schulden terechtkomt waar je zelf nog moeilijk uit lijkt te kunnen komen. Het kan dan verstandig zijn om hulp van buitenaf in te schakelen. Je komt dan al snel uit bij een bewindvoerder.

Een bewindvoerder helpt je om weer grip te krijgen op je geldzaken en in geval van problematische schulden ervoor te zorgen dat schulden (grotendeels) worden gesaneerd. Waar nodig brengt een bewindvoerder ook een stukje financiële kennis met zich mee, waardoor het inschakelen van hulp van buitenaf in de toekomst niet meer nodig is.


Hoe kom ik aan een bewindvoerder?

De officiële aanstelling van een beschermingsbewindvoerder loopt via de rechter. Hier zijn enkele documenten voor nodig, waaronder een aanvraagformulier, een akkoordverklaring en een bereidverklaring (van de bewindvoerder). De aanvraagprocedure kan eenvoudig worden gestart via Saillant. Wij kunnen je voorzien van de benodigde documentatie en het aanmeldformulier waarna wij de aanvraag verder in werking zullen zetten. 

Direct nadat de aanvraag bij Saillant is binnengekomen, wordt er een vaste bewindvoerder aangewezen die vanaf dat moment het aanspreekpunt wordt voor vragen en het onderhouden van het dossier.

Wanneer de bewindvoerder is aangewezen, worden er enkele bankrekeningen geopend:

  • beheerrekening; 
  • leefgeldrekening;
  • spaarrekening.

De beheerrekening dient als betaalrekening. Hier komen alle inkomsten op binnen, maar worden ook de vaste lasten van betaald. Op de leefgeldrekening wordt geld weggezet waar je vrij over kan beschikken. Een spaarrekening kan dienen om een bepaald bedrag weg te zetten wanneer mogelijk. Zowel de beheer- als de spaarrekening staat onder het toezicht van de bewindvoerder.


Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt aangesteld om jouw geld en administratie zo goed mogelijk te beheren. Aan het begin van het traject wordt een lijst opgesteld met alle goederen die onder het bewind vallen. De rechtbank ontvangt een kopie van deze boedelbeschrijving. 

Vervolgens wordt er een overzicht gemaakt van alle inkomsten en uitgaven. Daarnaast worden bezittingen en schulden in kaart gebracht. De bewindvoerder zal zich buigen over de rekeningen die moeten worden betaald en ervoor zorgen dat betalingen op tijd plaatsvinden, zodat de kosten hiervan niet onnodig verder oplopen. Daarvoor onderhoudt een bewindvoerder vaak contact met de instanties waaraan je geld schuldig bent. Waar nodig zullen betalingsregelingen worden getroffen. 

Het optimaliseren van het inkomen valt ook onder de taken van de bewindvoerder. Het kan zijn dat je recht hebt op bepaalde toeslagen. Denk hierbij aan een uitkering, maar misschien ook zorg- of huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). Een bewindvoerder kan helpen bij de aanvraag hiervan en daarnaast controleren of je misschien voor bepaalde uitgaven (zoals belastingen) niet te veel betaalt. 

Waar een bewindvoerder precies allemaal verantwoordelijk voor is, kan worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hier wordt ook in opgenomen wat de bewindvoerder van jou verwacht.


Beëindiging bewind

De bewindvoerder legt verantwoording af aan de rechter in de vorm van een financieel verslag, ook wel ‘rekening en verantwoording’ genoemd. Dit is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, vorderingen en schulden. Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld en door de bewindvoerder naar de kantonrechter gestuurd. 

Het bewind komt vaak tot een einde omdat er een bepaalde termijn is afgesproken. Het kan echter ook zijn dat de betrokkene inmiddels weer zelfstandig genoeg is om de eigen geldzaken te kunnen regelen. Wanneer het bewind beëindigd wordt, maakt de bewindvoerder een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de voorgaande periode. De eindrekening en verantwoording wordt afgelegd aan de betrokkene, die hiermee akkoord moet gaan. Dit traject zorgt er uiteindelijk voor dat je weer op eigen benen kunt staan en dat assistentie in de toekomst hopelijk niet meer nodig is.


Wat is een bewindvoerder?

Stel ons je vragen

Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem

Saillant Contact opnemen
Je bericht is succesvol verzonden en wij zullen ermee aan de slag gaan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Er is iets fout gegaan bij het verzenden van jouw vraag
HuisregelementTerug naar bovenKlachtenformulierRealisatie door Talkpixels
Artikelen