icon arrow

Schenking onder bewind

June 2023

Wat is schenking onder bewind?

Schenking onder bewind is een juridische constructie waarbij iemand een schenking doet aan een persoon die onder bewind staat. Bewindvoering wordt meestal ingesteld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen.In dit uitgebreide artikel lees je waarom en wanneer er een schenking onder bewind gedaan kan worden, hoe de procedure gaat en wat hierbij zowel de voordelen als risico's zijn.

Schenking onder bewind en het belang ervan

Een schenking onder bewind kan een slimme manier zijn om geld te schenken aan een dierbare, terwijl de controle over het geld behouden blijft. Dit kan vooral belangrijk zijn als de ontvanger nog jong is of moeite heeft met het beheren van geld.

Bij een schenking onder bewind moet je eerst een bewindvoerder benoemen. Het geschonken vermogen wordt namelijk beheerd door de bewindvoerder. Deze zorgt ervoor dat het geld alleen wordt gebruikt voor de afgesproken doeleinden. Zo kan bijvoorbeeld een schenking gedaan worden voor de studie van een kleinkind of om een lening af te betalen. Het belang van schenking onder bewind is dus dat er controle blijft over het geschonken bedrag, terwijl de ontvanger wel kan profiteren van de voordelen.

Mag iemand die onder bewind staat een schenking doen?

Hoewel het niet vaak voorkomt, is het mogelijk dat iemand die onder bewind staat ook een schenking doet. In de meeste gevallen moet het geschonken vermogen echter worden beheerd door een bewindvoerder. Het is belangrijk om hierbij op te letten, omdat er anders geen controle kan zijn over hoe het vermogen wordt gebruikt.

Wat is schenking onder bewind?

Een schenking onder bewind houdt in dat een persoon onder bewind een schenking ontvangt. Deze schenking wordt dan niet direct aan de persoon zelf gegeven, maar aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zal de schenking vervolgens beheren en gebruiken in het belang van de persoon onder bewind. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het betalen van zorgkosten, het verbeteren van de leefomstandigheden of het opbouwen van een financiële reserve.Het is een manier om ervoor te zorgen dat de schenking verstandig wordt besteed en niet in één keer wordt opgemaakt.

Een bewindvoerder heeft hierin een belangrijke rol en moet ervoor zorgen dat de schenking wordt gebruikt volgens de wensen van de schenker. Het kan gaan om bijvoorbeeld een schenking aan een minderjarig kind, of aan iemand die niet goed met geld om kan gaan. Op deze manier kan een schenking voor langere tijd en op een verantwoorde manier worden besteed.

Voorwaarden voor schenking onder bewind

De voorwaarden voor schenking onder bewind variëren afhankelijk van de specifieke juridische context en wetgeving in Nederland. Hier zijn enkele algemene voorwaarden die vaak van toepassing zijn:

  • Bewindvoering: De persoon die de schenking ontvangt, moet onder bewind staan. Dit betekent dat er een bewindvoerder is aangesteld om het vermogen en de financiën van de persoon te beheren. Bewindvoering wordt meestal ingesteld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen.
  • Toestemming van de kantonrechter: In de meeste gevallen is toestemming van de kantonrechter vereist voor het doen van een schenking onder bewind. De bewindvoerder moet een verzoek indienen bij de kantonrechter en aantonen dat de schenking in het belang is van de persoon onder bewind.
  • Belang van de persoon onder bewind: De schenking moet in het belang zijn van de persoon onder bewind. Dit betekent dat de schenking moet bijdragen aan het welzijn, de zorg, het comfort of de leefomstandigheden van de persoon onder bewind.
  • Verantwoord beheer: De bewindvoerder moet de schenking op een verantwoorde manier beheren en gebruiken in overeenstemming met de regels en het belang van de persoon onder bewind. De bewindvoerder moet rekening houden met de lopende kosten, de zorgbehoefte en andere financiële verplichtingen van de persoon onder bewind.

Het is belangrijk op te merken dat deze voorwaarden algemeen zijn en dat er mogelijk specifieke regels en procedures van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en wetgeving. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een professioneel bewindvoerder om te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan bij het doen van een schenking onder bewind.

Voordelen van schenking onder bewind

Eén van de grootste voordelen van deze vorm van schenken is de bescherming die het biedt voor het vermogen van de schenker én de ontvanger. Daarnaast biedt het ook belastingvoordelen (zoals vrijstelling of verlaging van schenkbelasting), iets waar veel mensen zeker in deze economisch onzekere tijden van profiteren. Maar misschien wel het grootste voordeel is de flexibiliteit en controle die deze vorm van schenken biedt. Wil je bijvoorbeeld graag een bepaald bedrag schenken, maar niet allemaal in één keer? Dan kun je dit gemakkelijk regelen door de schenking onder bewind te plaatsen. Het biedt dus niet alleen financiële voordelen, maar ook een hoop vrijheid en gemak. Kortom, schenkingen onder bewind zijn een slimme manier om jouw geldzaken te regelen en om de toekomst van jezelf én je dierbaren veilig te stellen.

Risico's en aandachtspunten

Het is van groot belang om de verschillende risico's en aandachtspunten te kennen die komen kijken bij een schenking onder bewind:

  • Mogelijk misbruik: Er bestaat een risico op misbruik van de schenking door de bewindvoerder. Hoewel bewindvoerders wettelijk verplicht zijn om het vermogen van de persoon onder bewind te beschermen, is er altijd een kleine mogelijkheid dat de bewindvoerder de schenking voor eigen doeleinden gebruikt. Het is belangrijk om een betrouwbare en integere bewindvoerder te kiezen en regelmatig toezicht te houden op de financiële activiteiten.
  • Toestemming van de kantonrechter: Voor schenkingen onder bewind is vaak toestemming van de kantonrechter vereist. Dit kan leiden tot vertragingen en extra juridische stappen voordat de schenking kan plaatsvinden. Het is belangrijk om de juiste procedures te volgen en tijdig de benodigde goedkeuring te verkrijgen.
  • Mogelijke beperkingen: Er kunnen beperkingen zijn aan de besteding van de schenking onder bewind. Bijvoorbeeld, de kantonrechter kan specifieke instructies geven over hoe de schenking moet worden gebruikt of er kunnen wettelijke beperkingen zijn met betrekking tot de bestemming van de schenking. Het is belangrijk om deze beperkingen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de schenking in overeenstemming is met de geldende regels en voorschriften.
  • Veranderingen in de financiële situatie: De financiële situatie van de persoon onder bewind kan in de loop der tijd veranderen. Dit kan van invloed zijn op de noodzaak en het gebruik van de schenking. Het is belangrijk om de financiële situatie regelmatig te evalueren en ervoor te zorgen dat de schenking nog steeds zinvol en passend is.
  • Belastingimplicaties: Schenkingen onder bewind kunnen belastingimplicaties hebben, zowel voor de schenker áls de ontvanger. Het is aan te raden om advies in te winnen bij een bewindvoerder om de mogelijke belastinggevolgen van de schenking te begrijpen en de juiste stappen te nemen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Het is essentieel om professioneel advies in te winnen bij een bewindvoerder om de risico's en aandachtspunten die van toepassing zijn op een schenking onder bewind in een specifieke situatie te begrijpen.

Schenking onder bewind en belastingen

Bij het schenken van vermogen onder bewind zijn er verschillende fiscale aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Eén van deze aspecten is de schenkbelasting en eventuele vrijstellingen die hierbij gelden. Het onder bewind stellen van een schenking kan gevolgen hebben voor de hoogte van de schenkbelasting en de vrijstellingen die hierbij gelden.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met fiscale planning, zodat een schenking fiscaal gunstig uitpakt. Kortom, schenking onder bewind en belastingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het van belang om hier goed over na te denken en liefst fiscaal advies in te winnen.

Praktische stappen bij schenking onder bewind

Wanneer je overweegt om een schenking onder bewind te doen, zijn er een aantal praktische stappen die je moet nemen. In de eerste plaats is het belangrijk om een schenkingsovereenkomst op te stellen. Hierin worden alle afspraken tussen de schenker, de ontvanger en de bewindvoerder vastgelegd. Zo voorkom je dat er in de toekomst onduidelijkheid ontstaat over de voorwaarden van de schenking.

Daarnaast is het verstandig om een notaris in te schakelen voor een notariële akte. Deze kan je bijstaan bij het opstellen van de schenkingsovereenkomst en je adviseren over de fiscale en juridische consequenties. Op deze manier zorg je ervoor dat de schenking op een correcte en transparante manier verloopt en dat alle partijen goed beschermd zijn.

Conclusie

Schenkingen onder bewind zijn een populaire optie voor iemand om geld te schenken aan iemand anders met de zekerheid dat het vermogen verstandig wordt besteed door middel van beheer door een bewindvoerder. Er zijn een aantal voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden, maar deze bieden ook fiscale voordelen. Daarnaast is het belangrijk om de risico's en aandachtspunten te kennen die gepaard gaan met een schenking onder bewind. Als je het schenken van vermogen goed voorbereid, dan kun je er zeker van zijn dat jij en je dierbaren optimaal profiteren van de schenking. Dit kan zowel financiële voordelen opleveren als een gevoel van gemoedsrust dat je er alles aan hebt gedaan om het vermogen goed en verantwoord te besteden.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen