icon arrow

Alles over bewindvoerderschap: wat en voor wie is het?

February 2023
bewindvoerderschap info

Bewindvoering komt voor in verschillende situaties waar mensen te maken hebben met financiële problemen die onoverzichtelijk of ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld bij schulden, geschillen met instanties, kwesties met verzekeringen of problemen bij erfenissen. Bewindvoerderschap is een wettelijk middel waarbij iemand een bewindvoerder aanwijst om de financiële situatie te regelen en te beheren. Bij bewindvoering krijgt de bewindvoerder de bevoegdheid om beslissingen en transacties namens de cliënt te verrichten, zoals het openen van bankrekeningen, het aangaan van leningen van het beheer van inkomensbronnen.

Bewindvoerderschap: aanstellen van bewindvoerder

De bewindvoerder kan op verschillende manieren worden aangesteld, zoals door een rechtbank of door middel van een testament. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor het beheer en de verantwoording van alle financiële transacties die hij of zij namens de cliënt verricht. De bewindvoerder moet zich ook houden aan een regeling met betrekking tot het invullen van financiële verklaringen en het bijhouden van detailrapportages.

Bewindvoerderschap: taken van een bewindvoerder

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is om ervoor te zorgen dat de financiële situatie van de cliënt wordt verbeterd en dat alle financiële verplichtingen op tijd worden nagekomen. Om te voorkomen dat de bewindvoerder misbruik maakt van zijn of haar functie, zijn er verschillende regels en wetten met betrekking tot bewindvoerderschap.

Het is belangrijk om een ervaren en gekwalificeerde bewindvoerder aan te stellen, omdat het erg belangrijk is dat de cliënt inzicht krijgt in zijn of haar financiële situatie en dat de bewindvoerder op een verantwoorde manier omgaat met het geld. Door deze voorzorgsmaatregelen kan de cliënt zich ervan verzekeren dat hij of zij in goede handen is.

Financiële problemen? Bewindvoerderschap biedt uitkomst

Bewindvoerderschap kan een grote steun en hulp bieden aan mensen die te maken hebben met financiële problemen of complexe situaties waar zij zelf geen grip op kunnen krijgen.

Met de hulp van een bewindvoerder kan men weer vertrouwen krijgen in zijn of haar financiële situatie en zo wordt het mogelijk om uit de problemen te komen.

Daarnaast geeft de bewindvoerder ook advies over het beste financiële beheer en hoe men de situatie zo goed mogelijk kan oplossen. Door deze adviezen kan men zich staande houden in een moeilijke financiële situatie.

Als je meer wilt weten over de diensten die Saillant aanbiedt, kun je een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. In een kennismakingsgesprek heb je de mogelijkheid om alle vragen die je hebt over bewindvoerderschap te stellen en kunnen wij jouw persoonlijke situatie bekijken om te zien of een bewindvoerder de juiste oplossing is.

Het doel van bewindvoerderschap

Het hoofddoel van bewindvoerderschap is om ervoor te zorgen dat de financiële belangen van iemand worden behandeld op een manier die rechtmatig en volledig is. Het is de taak van de bewindvoerder om ervoor te zorgen dat alle financiële verplichtingen worden nagekomen, zoals het betalen van rekeningen en het afhandelen van belastingaangiften.

Voor wie is bewindvoerderschap bedoeld?

Bewindvoerderschap is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand een handicap heeft, of als de betrokkene juridisch niet-competent is. In zulke gevallen kan bewindvoering een cruciaal instrument zijn om de financiële belangen van de persoon te beschermen en te beheren. De bewindvoerder is er verantwoordelijk voor dat alle financiële verplichtingen van de persoon op een professionele en deskundige manier worden nagekomen.

Het verschil met curatele

Bewindvoerderschap is bedoeld voor mensen met financiële problemen, terwijl curatele meer gericht is op personen met geestelijke of fysieke problemen. In beide gevallen zal een persoon door de rechtbank worden benoemd als bewindvoerder, die vervolgens de financiële zaken voor de betrokkene gaat regelen. Echter, bij bewindvoerderschap is er meestal geen noodzaak om een psycholoog of dokter in te schakelen, zoals bij curatele wel het geval is.

Wat doet een bewindvoerder precies?

Een bewindvoerder heeft de taak om de financiële zaken van iemand te beheren. De bewindvoerder is verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen, het verwerken en innen van inkomsten, het beheren van investeringen en het investeren van vermogen. De bewindvoerder moet ook toezicht houden op de financiële zaken om er zeker van te zijn dat alles volgens de regels verloopt.

Daarnaast is een bewindvoerder ook verantwoordelijk voor het geven van adviezen over financiële zaken aan de betrokkene. Dit kan een grote steun en hulp bieden om de situatie onder controle te krijgen. Al met al zal een bewindvoerder er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de financiële belangen van iemand in goede handen zijn.

Bewindvoerderschap is een nuttige tool om mensen te helpen die geconfronteerd worden met financiële problemen. Dankzij de hulp en adviezen van een bewindvoerder kan men weer vertrouwen krijgen in zijn of haar financiële situatie en zo wordt het mogelijk om uit de problemen te komen. Bewindvoerderschap kan een waardevolle stap zijn naar financiële stabiliteit en het behalen van lange termijn doelen.

Als iemand in moeilijkheden is met betrekking tot financiën kan bewindvoering een oplossing zijn om de situatie te verbeteren. Misschien denk je dat er momenteel geen oplossing voor jouw financiële problemen is, desondanks kan bewindvoerderschap een veelbelovende weg naar verbetering zijn.

Bewindvoerderschap voordelen

De voordelen van bewindvoerderschap zijn talrijk. Een bewindvoerder kan de betrokkene helpen om hun financiën op orde te krijgen en het risico op verlies of schulden te verminderen, zodat er meer financiële stabiliteit ontstaat. Daarnaast kan een bewindvoerder ook adviseren over meer algemene vraagstukken zoals het betalen van rekeningen en het beheren van financiën, waardoor de betrokkene in staat is om belangrijke financiële beslissingen te nemen. Al met al kan bewindvoerderschap een waardevol middel zijn voor degenen die geldzorgen hebben en hulp nodig hebben bij financiële problemen.

Neem contact op

Bij Saillant geloven wij er sterk in dat samenwerken een krachtige manier is om meer te bereiken. Daarom zijn wij altijd bereid onze klanten te helpen bij het beheren van hun financiën. Onze bewindvoerders geven adviezen, beheren financiële investeringen en helpen bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Wij staan altijd klaar om je te helpen als je op zoek bent naar financiële hulp. Neem vandaag nog contact met ons op als je wilt weten hoe bewindvoerderschap je kan helpen bij het beheer van jouw financiën.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen