icon arrow

Onderzoek naar mensen onder bewind

January 2024
Onderzoek naar mensen onder bewind

Onderzoek naar mensen onder bewind

Een behoorlijke stijging is zichtbaar de laatste jaren bij mensen onder beschermingsbewind. Maar, wie zijn deze mensen en wat is de reden voor deze stijging? Kun je deze mensen makkelijk helpen? In dit artikel vind je de antwoorden op deze vragen.

Al op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap ingegaan. Dit houdt in dat mensen ook onder beschermingsbewind kunnen komen door problematische schulden of geldverkwisting. De praktijk wees uit dat dit al langer het geval was, dus was er een wetszijging nodig.

Geldverkwisting houdt in dat je onverantwoord je geld uitgeeft. Maar wanneer doe je dat? Een rechter moet dit bepalen en deze rechter wijst ook een bewindvoerder aan. Dit kunnen drie verschillende partijen zijn: een familielid, de partner of een professioneel bewindvoerder, zoals Saillant.

In de vier jaren voor 2014 is het aantal mensen onder professioneel bewind flink gestegen. Dit draagt voor de samenleving extra kosten en met name voor de gemeente. Zij vergoedt namelijk de kosten voor bijzonder bewind.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wilde daarom de volgende drie zaken weten en voerde een onderzoek uit:

1. Wie krijgt er beschermingsbewind en waarom?

2. Hoe komt het dat dit aantal steeg?

3. Hoe vergroot je financiële zelfredzaamheid?

Wie krijgt er beschermingsbewind en waarom?

De onderzoeksgroep waren de mensen tussen 2010 en 2014 onder bewind. De bevindingen waren als volgt:

· 56% was man en dat steeg naar 69% in 2014

· 50% is alleenstaand zonder kinderen

· 20% is alleenstaande moeder

· 40% heeft een verstandelijke beperking

· Percentage jongeren (25 of jonger) steeg tot 16%

· 35% heeft een bijstandsuitkering

Beschermingsbewind moet voor financiële orde en stabiliteit zorgen. Een aantal redenen om beschermingsbewind aan te vragen waren dan ook:

· Weinig financiële vaardigheden

· Stress en spanningen door financiële situatie

· Problematische schulden wegwerken

Bij meer dan 95% van de mensen onder beschermingsbewind lukt het om financiële stabiliteit te realiseren

Hoe komt het dat het aantal mensen onder bewind steeg?

In 2010-2014 was er een enorme economische crisis aan de gang, waarbij met name mannen hard werden geraakt. Een andere oorzaak was dat de samenleving moeilijker werd voor mensen met weinig digitale skills. Bijvoorbeeld de digitalisering van de toeslagen, als je teveel ontvangen hebt

moet dat worden terugbetaald. Daarnaast maakten jongeren steeds meer schulden, door te dure telefoonabonnementen en kleding kopen op afbetaling.

Hoe vergroot je financiële zelfredzaamheid?

Niet iedereen onder bewind kan financieel redzaam worden. Dat lukt alleen als men de nodige skills kan aanleren, geen andere problemen heeft (verslaving), maar ook moet de cliënt gemotiveerd zijn en gesteund worden door de omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat degene in de schulden is terechtgekomen door een grote levensgebeurtenis, zoals een scheiding. Zoals je begrijpt is dit een kleine groep die overblijft, waar de bewindvoerder tijd in kan steken om de financiële redzaamheid te vergroten. Er kan hierbij hulp worden ingeschakeld van andere partijen, zoals van gemeentelijke schuldhulpverlening of maatschappelijk werk.

Een aantal adviezen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten:

· Meer aandacht voor budgettering en budgetcoaching in het onderwijs.

· Er moet een duidelijk overzicht zijn van wat gemeenten aanbieden op het gebied van schuldhulpverlening.

· Meer en betere samenwerking tussen bewindvoerders en schuldhulpverlening.

· Gemeenten en maatschappelijk werkers moeten eerder bewindvoerders inschakelen.

· Concrete middelen voor bewindvoerders beschikbaar maken en ontwikkelen, zodat er sneller kan worden opgeschaald. Denk aan een beslisboom.

Onze gedachten

Een onderzoek van bijna tien jaar geleden doet ons nog de nodige lessen leren. Als men terugkijkt op de afgelopen tien jaar is er nog weinig winst behaald op het gebied van onderwijs. Begin dus zo vroeg mogelijk en leer kinderen financieel geletterd te worden! Ben jij of ken jij iemand met geldproblemen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Saillant staat altijd klaar om op een laagdrempelige manier jou te helpen.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen