icon arrow

Onder curatele staan, wat is dat eigenlijk?

November 2022
Mevrouw staat onder curatele

Onder curatele staan betekent dat iemand toezicht krijgt van een curator. Dit kan nodig zijn omdat iemand niet meer in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen over zijn of haar financiën, bijvoorbeeld door dementie. De curator helpt dan met het nemen van beslissingen en regelt de financiën.

Onder curatele staan betekent ook dat er beperkingen kunnen zijn in de rechten van iemand, bijvoorbeeld het recht om te trouwen of een testament te maken. Ook kan onder curatele staan ervoor zorgen dat iemand minder stemrechten heeft in een bedrijf.

Voorbeeld van curatele

Curatele is dus een situatie waarin iemand onder toezicht van de rechter staat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand wordt beschuldigd van een misdaad, of als er reden is om te denken dat iemand gevaar voor zichzelf of anderen kan opleveren. Curatele betekent niet noodzakelijkerwijs dat iemand in de gevangenis zit – soms wordt er een huis- of hospitaalopname voor curatieve cliënten opgedragen.

Een voorbeeld van een situatie waarin iemand onder curatele staat, is wanneer iemand lijdt aan een stoornis en er een redelijk vermoeden is dat hij of zij door die stoornis in strijd kan komen met de wet. Curatele houdt in dat de curator toezicht houdt op de situatie en kan ingrijpen wanneer nodig.

Iemand die onder curatele staat is niet altijd iets om je zorgen over te maken. De curator zal proberen zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de onder curatele gestelde en zal alleen ingrijpen als dit nodig is. Mocht je ongerust zijn over jouw situatie of die van een familielid, dan kan je altijd contact opnemen met een advocaat of met de curator zelf.

Een onder curatele gestelde kan altijd om ontheffing van de curator vragen als hij of zij bepaalde rechten wil uitoefenen. De ontheffing kan worden verleend als de curator het met de onder curatele gestelde eens is, of als hij of zij ervan overtuigd is dat de onder curatele gestelde in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen.

Onder curatele staan kan ervoor zorgen dat iemand minder stemrechten heeft in een bedrijf. Iemand die onder curatele is, kan ook niet meer zelfstandig beslissingen nemen over financiële zaken. De curator helpt dan met het nemen van beslissingen en regelt de financiën.

Voorlopige en algemene curatele

In Nederland kennen we twee soorten curatele: de voorlopige en de algemene:

- De voorlopige curatele is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te beslissen over hun financiën. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand onlangs is ontslagen of ziek is geworden.

- De algemene curatele is bedoeld voor mensen die permanent ongeschikt zijn om zelfstandig te beslissen over hun financiën. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door dementie of een ongeval.

Curatele kan ook worden opgelegd aan bedrijven. Bijvoorbeeld als het bedrijf onder curatele is gesteld, mag de curator beslissingen nemen over het bedrijf.

Waarom onder curatele staan? Wanneer is onder curatele staan nodig?

Onder curatele staan is een maatregel die wordt genomen om te voorkomen dat iemand zichzelf schade toebrengt of anderen benadeelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een verslaving, mensen met schulden of mensen met dementie. Ook kan onder curatele staan nodig zijn als er sprake is van fraude of onjuiste administratie.

Wanneer onder curatele staan de beste optie is, kan per situatie verschillen. De rechter beoordeelt of onder curatele staan nodig is en welke maatregelen genomen moeten worden. Er zijn verschillende soorten curatele: de voorlopige en de algemene.

Welke beslissingen neemt de curator?

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Als iemand onder curatele wordt gesteld, betekent dit dat diegene niet meer zelfstandig kan beslissen over zijn of haar financiën of persoonlijke aangelegenheden. De curator neemt deze beslissingen dan voor hem of haar. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aangaan van een huwelijk of het maken van een testament.

Curatele: vermogen onder toezicht

Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld, betekent dit ook dat zijn of haar vermogen onder toezicht komt te staan. De curator regelt dan de financiën van de persoon in kwestie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het beheren van een bankrekening of het verkopen van een huis.

Hoe lang duurt onder curatele staan?

Onder curatele staan is een tijdelijke of permanente maatregel en is per persoon verschillend. Dus voor onbepaalde tijd, maar ook voor een bepaalde periode. Dit is afhankelijk van de reden waarom onder curatele gesteld wordt. Als onder curatele gesteld wordt vanwege schulden, kan het onder curatele staan zo lang duren totdat deze zijn afbetaald. In sommige gevallen is onder curatele staan echter permanent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie.

Conclusie:

Onder curatele staan is een maatregel die wordt genomen om te voorkomen dat iemand zichzelf schade toebrengt of anderen benadeelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een verslaving, mensen met schulden of mensen met dementie. Ook kan onder curatele staan nodig zijn als er sprake is van fraude of onjuiste administratie.

Wanneer onder curatele staan de beste optie is, kan per situatie verschillen. De rechter beoordeelt of onder curatele staan nodig is en welke maatregelen genomen moeten worden. Er zijn verschillende soorten curatele: de voorlopige en de algemene.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen