icon arrow

Mag een bewindvoerder mijn medische gegevens verwerken?

November 2022
bewindvoerder medische gegevens verwerken

Wanneer je onder bewind wordt geplaatst, krijgt een bewindvoerder inzicht en controle over jouw geld en administratie. Om schulden onder controle te krijgen, heeft een bewindvoerder inzicht in je correspondentie nodig. Veel rekeningen of aanmaningen van schuldeisers komen namelijk per post binnen. De bewindvoerder is daarom bevoegd om de je post te openen.

De limieten van wat een bewindvoerder mag inzien staan beschreven op de website van GGz Centraal en bureau wsnp. Zo meent GGz Centraal dat bewindvoerders alleen bevoegd zijn om over materiële zaken te beslissen en niet over de behandeling ervan. Een bewindvoerder zou het medisch dossier dan ook niet mogen inzien. Bureau Wsnp gaat hierop verder door te vermelden dat een bewindvoerder alle post van een betrokkene mag openen die betrekking heeft op boedel of schuldeisers. Wanneer er expliciet op de envelop staat vermeld dat het gevoelige inhoud betreft (in het geval van bijvoorbeeld een arts), dan mag volgens Bureau Wsnp de post niet door een bewindvoerder worden geopend.


Uitspraak rechtbank

In enkele gevallen is een bewindvoerder echter wel gemachtigd medische gegevens in te zien en dus bepaalde post te openen. Hier besloot de rechtbank van Overijssel in december 2019 toe. Aanleiding was een rechtszaak tussen een betrokkene en een bewindvoerder. De bewindvoerder wilde inzicht in de medische gegevens van de betrokkene om de aanvraag voor een vrijstelling van sollicitatieplicht te onderbouwen. De betrokkene meende echter dat de bewindvoerder niet gemachtigd was de gegevens in te zien of te verwerken.

De bewindvoerder bracht hier tegenin dat een vrijstelling van sollicitatieplicht op medische grond alleen te verantwoorden was wanneer de reden hiervoor kon worden onderbouwd aan de hand van medische documentatie.


Uitzonderingen op de AVG

Medische gegevens vallen doorgaans onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Artikel 9 lid 2 sub f van de AVG bepaalt dat medische gegevens wel mogen worden ingezien wanneer dit ‘noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid’.  

Volgens de rechtbank is een bewindvoerder gemachtigd, in het geval van het onderbouwen van een vrijstelling voor arbeids- of sollicitatieplicht, om bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, in te zien. Wanneer iemand onder bewind staat komt hier ook een inspanningsplicht bij kijken, wat inhoudt dat iemand naar kunnen betaald werk hoort te verrichten om schuldeisers terug te kunnen betalen. Vrijstelling van arbeids- of sollicitatieplicht moet dus goed onderbouwd kunnen worden en daarvoor is soms toegang tot medische gegevens nodig. Volgens de rechtbank mag een bewindvoerder daarom bijzondere persoonsgegevens verwerken omdat dit ‘noodzakelijk is voor de onderbouwing van een rechtsvordering’.


Geen vrije toegang

De bewindvoerder mag dus op zekere hoogte medische gegevens inzien, maar dit is wel alleen het geval wanneer de gegevens nodig zijn voor een bepaalde aanvraag. De bewindvoerder heeft dus niet zomaar toegang tot je medische gegevens. Wanneer je een uitzondering aan wil vragen voor bijvoorbeeld arbeids- of sollicitatieplicht op medische grond, kan het zijn dat je medische gegevens nodig zijn om deze uitzondering te onderbouwen. Toegang geven tot je medische gegevens heeft dan dus ook voordelen voor jou, omdat je dankzij deze onderbouwing niet verplicht bent alsnog te voldoen aan de arbeids- of sollicitatieplicht. Mocht er echter geen sprake zijn van nodige medische onderbouwing, dan mag een bewindvoerder niet zomaar je medische gegevens inzien of verwerken.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen