icon arrow

Bewind aanvragen

August 2023

Bewind aanvragen: bescherming voor financiële belangen

Bewindvoering is een juridische beschermingsmaatregel die kan worden genomen wanneer iemand niet langer in staat is om zijn of haar eigen financiële belangen te behartigen. In dit artikel bespreken we wat bewindvoering inhoudt, wanneer het nodig kan zijn, wat het betekent om onder bewind te staan en - als belangrijkste - hoe zet je de eerste stap voor bewind aanvragen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische maatregel waarbij iemand (de bewindvoerder) wordt aangesteld om het vermogen en de financiële zaken van een persoon (de rechthebbende) te beheren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om zijn of haar eigen financiële zaken te regelen.

Het doel van bewindvoering is om de belangen van de rechthebbende te beschermen en ervoor te zorgen dat zijn of haar financiële zaken op een verantwoorde manier worden beheerd.

Wanneer is bewindvoering nodig?

Bewindvoering kan nodig zijn in verschillende situaties, waaronder:

Mentale of fysieke beperkingen

Als een persoon door bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking, een psychische aandoening of een lichamelijke handicap niet in staat is om zijn of haar eigen financiële zaken te regelen, kan bewindvoering nodig zijn.

Verslavingsproblemen

Wanneer iemand ernstige verslavingsproblemen heeft en niet in staat is om verantwoord met zijn of haar financiën om te gaan, kan bewindvoering worden overwogen.

Bescherming tegen misbruik

Als er sprake is van misbruik of financiële uitbuiting, kan bewindvoering worden ingesteld om de belangen van de persoon te beschermen.

Het aanvragen van bewind

Het aanvragen van bewindvoering begint meestal bij de kantonrechter. Je moet bepaalde documenten invullen, waaronder een verzoekschrift en een medische verklaring, en deze indienen bij de rechtbank in het gebied waar de persoon woont. Hier zijn de stappen die je moet nemen om bewind aan te vragen:

Verzamel de benodigde documentatie

Om bewind aan te vragen, moet je bepaalde documenten invullen en indienen bij de kantonrechter. Dit kan onder andere een verzoekschrift, een medische verklaring en een vermogensopstelling omvatten.

Dien het verzoekschrift in

Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de rechtbank in het gebied waar de persoon woont. Het is ook mogelijk om een advocaat in te schakelen om je te helpen bij dit proces.

Behandeling van het verzoek

Nadat het verzoekschrift is ingediend, zal de kantonrechter het verzoek beoordelen en beslissen of bewindvoering gerechtvaardigd is. De rechter kan ook een hoorzitting beleggen om meer informatie te verkrijgen.

Benoeming van een bewindvoerder

Als de kantonrechter het verzoek goedkeurt, zal hij of zij een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om het vermogen en de financiële zaken van de rechthebbende te beheren.

Het aanvragen van bewind is dus een belangrijk proces om de financiële belangen van een persoon te beschermen wanneer hij of zij niet in staat is om zelf voor zijn of haar financiële zaken te zorgen. Door het tijdig aanvragen van bewind, kan de benodigde bescherming worden geboden aan de rechthebbende. Het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter is de eerste stap in het aanvraagproces. Het is ook mogelijk om professionele juridische hulp in te schakelen bij het indienen van het verzoek en het navigeren door het proces van bewindvoering.

Het leven onder bewind

Zodra bewind is ingesteld, heeft de bewindvoerder de wettelijke verplichting om het vermogen en de financiële belangen van de rechthebbende te beheren. De bewindvoerder moet regelmatig rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter en moet beslissingen nemen die in het belang zijn van de rechthebbende. Het is belangrijk op te merken dat bewindvoering niet betekent dat de rechthebbende alle controle over zijn of haar financiën verliest. In sommige gevallen kan de rechthebbende nog steeds beperkte zeggenschap hebben over bepaalde financiële beslissingen.

Rechten van de rechthebbende

Hier zijn enkele rechten en plichten die de rechthebbende nog steeds heeft na het instellen van bewindvoering:

  • Recht om gehoord te worden: Voorafgaand aan de instelling van het bewind, heeft de betrokkene het recht om gehoord te worden door de rechter. Hij of zij mag ook bezwaar maken tegen de persoon die voorgedragen is als bewindvoerder.
  • Informatie en verantwoording: De rechthebbende heeft het recht om geïnformeerd te worden over zijn of haar financiële situatie. De bewindvoerder moet op verzoek of tenminste jaarlijks een overzicht geven van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
  • Klachtrecht: Als de rechthebbende ontevreden is over de bewindvoerder, heeft hij of zij het recht om een klacht in te dienen bij de kantonrechter. De rechthebbende kan ook de kantonrechter verzoeken om een andere bewindvoerder aan te stellen.
  • Eigen leven leiden: De rechthebbende behoudt het recht om zijn of haar eigen leven te leiden. Bewindvoering heeft alleen betrekking op financiële zaken, dus de rechthebbende heeft nog steeds de vrijheid om persoonlijke beslissingen te nemen over andere aspecten van zijn of haar leven, tenzij er ook sprake is van curatele of mentorschap.

Plichten van de rechthebbende

  • Informatie verschaffen: De rechthebbende heeft de plicht om de bewindvoerder alle informatie te geven die nodig is om zijn of haar taak goed uit te voeren. Dit kan betrekking hebben op inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden, enzovoort.
  • Medewerking verlenen: De rechthebbende moet meewerken aan het goed uitvoeren van de bewindvoering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de rechthebbende toestemming moet geven voor het inzien van noodzakelijke documenten.
  • Melden van wijzigingen: Als er veranderingen zijn in de situatie van de rechthebbende, zoals verandering in inkomsten, verhuizing, huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden, etc., dan moet hij of zij dit melden aan de bewindvoerder.

Deze rechten en plichten kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Het is altijd het beste om juridisch advies in te winnen als je specifieke vragen of zorgen hebt over bewindvoering.

Bewindvoering aanvragen: kosten & financiering

De kosten voor bewindvoering kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de complexiteit van de financiële situatie en of de bewindvoerder een professionele organisatie of een privépersoon is.

In Nederland worden de tarieven voor bewindvoering vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor een eenpersoonshuishouden bedragen de kosten voor bewindvoering per 2023 bijvoorbeeld ongeveer €116 per maand voor standaard bewind en €144 per maand voor problematische schulden. Dit zijn de bedragen inclusief BTW. Voor een meerpersoonshuishouden liggen deze tarieven hoger. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor het instellen van het bewind en eventuele extra werkzaamheden.

Als de rechthebbende de kosten voor bewindvoering niet zelf kan betalen, kan er in sommige gevallen bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de rechthebbende in aanmerking komt voor bijzondere bijstand op basis van het inkomen en vermogen. Het is daarom altijd aan te raden om contact op te nemen met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Daarnaast zijn er soms andere vormen van financiële hulp of ondersteuning beschikbaar, zoals schuldhulpverlening, afhankelijk van de specifieke situatie van de rechthebbende.

Conclusie

Bewindvoering is een belangrijke juridische maatregel om de financiële belangen van mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële zaken te zorgen, te beschermen. Het aanvragen van bewind is een proces dat begint bij de kantonrechter en vereist dat bepaalde documenten worden ingediend. Zodra bewind is ingesteld, heeft de bewindvoerder de verantwoordelijkheid om het vermogen en de financiële zaken van de rechthebbende te beheren.

Het is essentieel om bewind tijdig aan te vragen, zodat de nodige bescherming kan worden geboden. Mocht je overwegen bewind aan te vragen, dan is het verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen om je door het proces te begeleiden. Neem vrijblijvend contact op met Saillant.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen