icon arrow

Beschermingsbewind aanvragen? Dit komt erbij kijken

June 2023

Beschermingsbewind aanvragen: wat heb je nodig?

Beschermingsbewind is een procedure waarbij iemand of een organisatie wordt aangesteld door de rechter om financiële en persoonlijke beslissingen voor iemand te nemen en te beheren. Het beschermingsbewind kan worden toegepast als iemand niet in staat is om financiële of persoonlijke beslissingen te maken. Het kan worden toegepast als iemand lijdt aan een lichamelijke aandoening die het moeilijk maakt om financiële of persoonlijke beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gelden bij mensen met een ernstige of chronische psychische aandoening.

De persoon die beschermingsbewind heeft, wordt de 'beschermde' genoemd. De persoon die door de rechter is aangesteld om verantwoordelijk te zijn voor de beschermde, wordt de 'beschermer' genoemd. De bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde manier over de financiële middelen van de persoon te beschikken, maar ook om rekening te houden met zijn of haar persoonlijke behoeften.

Verantwoordelijkheden van een beschermingsbewindvoerder

Een beschermingsbewindvoerder beheert en bewaakt de financiële belangen van een persoon die dat zelf niet meer kan. De voornaamste taken van een bewindvoerder zijn:

  • Het opstellen van een budget dat de inkomsten en uitgaven van de persoon ondersteunt.
  • Het beheren van alle financiële transacties, zoals het openen van bankrekeningen, het betalen van facturen, het beheren van investeringen, etc.
  • Het verzorgen van betalingen aan kredietverstrekkers.
  • Het opstellen en uitvoeren van een plan voor financiële doelstellingen.
  • Het adviseren van de cliënt over financiële beslissingen en het bewaken van de uitvoering daarvan.

Een bewindvoerder heeft ook een aantal plichten met betrekking tot verstrekking van informatie. De bewindvoerder is verplicht om een jaarlijks verslag uit te brengen aan de rechtbank met betrekking tot zijn werkzaamheden en het beheer van de middelen van de cliënt. In sommige gevallen kan de rechter ook eisen dat de bewindvoerder regelmatig verslagen indient bij degene die onder beschermingsbewind staat. Deze rapportages zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de bewindvoerder zijn werk goed uitvoert.

Beschermingsbewind opheffen

In sommige gevallen kan het beschermingsbewind worden opgeheven als de cliënt weer in staat is om zelfstandig financiële en persoonlijke beslissingen te nemen. In andere gevallen kan het beschermingsbewind worden voortgezet om ervoor te zorgen dat de cliënt beschikt over een verstandig beheer van zijn financiële middelen. In elk geval is het beschermingsbewind een belangrijke procedure die gerespecteerd moet worden om ervoor te zorgen dat iemands financiële middelen goed worden beheerd. 

Reden waarom beschermingsbewind nodig kan zijn

Er zijn verschillende redenen waarom bewind mogelijk nodig is. De meest voorkomende situaties waarin iemand onder beschermingsbewind gesteld kan worden, zijn:

  • Wanneer iemand een ernstige handicap of een psychische aandoening heeft en financiële beslissingen moeilijk kan nemen;
  • Wanneer een persoon ouder wordt en de verantwoordelijkheid voor het beheren van zijn financiën een te zware taak wordt;
  • Wanneer iemand grote problemen heeft met het beheer van zijn financiën en hij in gevaar is voor verlies of misbruik.

In elk geval moet iemand die onder beschermingsbewind wordt gesteld goed worden geïnformeerd over alle mogelijke opties. De beschermingsbewindvoerder is een belangrijk onderdeel van deze informatieverstrekking en kan helpen bij het vinden van een oplossing die aan de behoeften voldoet. De bewindvoerders zullen ook helpen om ervoor te zorgen dat alle financiële verplichtingen worden nagekomen. Als laatste kan de bewindvoerder iemand die onder beschermingsbewind staat ook helpen bij het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden die de cliënt in staat stellen om zijn financiële verplichtingen na te komen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het beschermingsbewind er niet alleen is om mensen te helpen die een beperking of aandoening hebben. Het is ook bedoeld om mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen of bescherming tegen oplichters, misbruik en verdere financiële problemen te helpen. Het kan bijvoorbeeld een goede optie zijn voor iemand die met pensioen gaat of een erfenis heeft ontvangen.

Voordelen van beschermingsbewind

Er zijn vele voordelen aan het instellen van een bewindvoerder. Eén van de belangrijkste is dat iemand die onder beschermingsbewind staat, altijd over voldoende middelen en toegang tot financiële diensten kan beschikken. De bewindvoerder zorgt ervoor dat er voldoende middelen aanwezig zijn om de basisbehoeften van de cliënt te vervullen, zoals voedsel en onderdak.

Het instellen van beschermingsbewind is ook belangrijk voor de cliënt, omdat het hen helpt om financiële verplichtingen na te komen. Dit is vooral belangrijk als iemand geconfronteerd wordt met schulden of andere financiële problemen. Met een bewindvoerder worden de problemen vaak sneller opgelost, wat helpt bij het herstellen van een gezonde financiële situatie waarin de beschermde weer grip krijgt op de financiën.

Beschermingsbewind aanvragen

Beschermingsbewind aanvragen is een relatief eenvoudig proces dat meestal door de cliënt of familie wordt gedaan. Om dit te doen, moeten er diverse documenten ingediend worden bij een rechter of een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het instellen van beschermingsbewind. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de cliënt vervolgens een bewindvoerder selecteren om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en voor hen te zorgen.

Het is belangrijk dat iemand die onder beschermingsbewind wordt gesteld, goed geïnformeerd wordt over alle mogelijke opties. De persoon in kwestie moet er ook voor zorgen dat ze een betrouwbare bewindvoerder kiest die de financiële verplichtingen naar behoren kan afhandelen.

Conclusie

Beschermingsbewind is een uitstekende manier om iemand te helpen die geen toegang heeft tot financiële middelen of bescherming. Dit kan de cliënt helpen bij het regelen van leningen en het vervullen van hun financiële verplichtingen. Het is belangrijk om een betrouwbare bewindvoerder te selecteren, die de verantwoordelijkheid op zich neemt van het regelen van financiën. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te worden over alle opties, voordat beschermingsbewind wordt aangevraagd.

Saillant biedt professionele ondersteuning aan mensen die op zoek zijn naar informatie en hulp bij het aanvragen van bewindvoering. Onze professionals staan klaar om ervoor te zorgen dat de cliënt de juiste beslissingen neemt en een betrouwbare bewindvoerder kiest.

Neem contact met ons op voor meer informatie over (beschermings)bewind en hoe je hier gebruik van kunt maken. Onze professionals staan klaar om jou verder te helpen!

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen